Høyre vil stille liste i sørsamisk valgkrets

I 2017 er det sametingsvalg — 39 representanter fra de ulike kretsene skal velges. I 2017 vil Høyre stille liste i sørsamisk valgkrets. Til det behøver vi engasjerte Høyrevelgere som er oppført i samemanntallet.

Ønsker du å stå på Høyres liste i sørsamisk valgkrets? Kontakt samepolitisk rådgiver, Daniel Sørdahl: daniel.sordahl@hoyre.no/99250336