Samepolitisk utvalg

Høyre vil skape et samfunn med muligheter for alle og vil føre en politikk som legger til rette for å skape fremtidens samiske samfunn.

Kandidater til sametingsvalget 2021