Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår politikk

Se vår politikk

Aktuelt

Jan Tore Sanner - foto Hans Kristian Thorbjørsen
Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland

Språket hele livet

For Høyre er det viktig å sikre et fullverdig samiskspråklig tilbud gjennom hele livet. Høyre vil at alle samer som ønsker det, skal ha mulighet til å lære seg samisk. Samisk språk og kultur er det viktigste for bevaring av samiske samfunn. Å sikre et godt samiskspråklig tilbud i barnehager og et likeverdig og godt samiskspråklig tilbud på skolen vil være nøkkelen til å lykkes. Her er det avgjørende å ha et nært og aktivt samarbeid med kommunene som i praksis skal gjennomføre dette.

Næring

Grunnlaget for næringsutvikling i de samiske områdene må være til stede. Det er særskilt viktig å styrke og å utvikle de tradisjonelle samiske næringene, men det må også legges til rette for at det kan skapes nye næringer og arbeidsplasser. Høyre vil føre en politikk som sikrer at det lønner seg både å skape arbeidsplasser og å være i arbeid.

Helse

Livsstilssykdommer, psykiske problemer, fattigdom og vold i nærerelasjoner er en stadig større utfordring i det samiske samfunnet. Høyre ønsker målrettede tiltak for å motarbeide denne utviklingen. Høyre ønsker at språk og kulturforståelse skal bli en mer sentral del i helse og helserelaterte utdannelser.

Kontakt

Høyres Samepolitiske Utvalg

Ellen Inga O Hætta

Leder
Telefon 90102055

Våre folk