– Kvalitet og valgfrihet viktig i eldreomsorgen

Høyre er opptatt av å sikre kvalitet, mangfold og valgfrihet i eldreomsorgen. Det stod på dagsordenen daHilde Sandvik fra Ørland Høyre og Christine Agdestein fra Steinkjer Høyre deltok på møte i Stortingsnettverket for kvalitet i eldreomsorgen.

Tema for møtet var kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen. — Det var spesielt fokus på resultater av økt samarbeid mellom kommunal og privat tjenesteyting og konkurranseutsetting av omsorgstjenester, sier Sandvik og Agdestein.

Kristin Vinje snakket om at vi må være åpne for flere måter å gi et godt tjenestetilbud til de som trenger det. — Konkurranseutsetting kan bidra til mangfold, valgfrihet og bedre kvalitet, sier duoen fra Trøndelag Høyre.

Kommunalsjef Morten Svarverud og utvalgsleder Torbjørn Espelien fra Bærum fortalte om deres arbeid med anbud som innovasjonsmotor. Konkurranseutsetting har der gitt bedre tjenester – både de som ytes av private og de som ytes av kommunen. Kommunen lærte mye av de private, som de kunne bruke til å forbedre sine egne tjenester. Innbyggerne i Bærum har fritt brukervalg på hjemmehjelp og hjemmesykepleie, og kommunen har samarbeid med Kolonial.no for innkjøp av matvarer til de som ikke kan handle selv.

Birgit Andvin, pårørende fra Oppsalhjemmets venner, fortalte også hva som er viktig fra et pårørendeperspektiv: Sykehjemsplass når du trenger det, aktivitet, god mat og faste møter med de pårørende. Det er tema som skal behandles i alle kommunene gjennom vårt arbeid med «Leve hele livet-reformen».

— Dette ble en svært inspirerende og lærerik dag!, avslutter Sandvik og Agdestein.

Blir du med på å kjempe for kvalitet og valgfrihet i eldreomsorgen?Bli medlem i Høyre her