Skole, fylkesveier og budsjett på agendaen

Årets siste fylkestingsmøte er avholdt. Her ble en rekke viktige saker for innbyggerne i Trøndelag behandlet, blant annet om videregående skoler, fylkesveier og budsjett for 2019.

Fylkestinget behandlet blant annet en sak om arbeidet for psykisk helse i de videregående skolene i Trøndelag. – Psykisk helse er å mestre livet og alle utfordringer det gir oss, sier Ingvill Dalseg. Høyre er opptatt av at alle skal få enkel tilgang på hjelp når de trenger det. Skolehelsetjenesten kan være det første stedet barn og unge som sliter henvender seg, og derfor ønsker vi å styrke den.

Det ble også bestemt hvilke programtilbud som skal lyses ut til neste år, og Høyre er opptatt av mer valgfrihet for elevene. – Hvor du bor skal ikke være avgjørende for hva slags utdanning du får. Vil du ha fag som tegnspråk eller entreprenørskap skal du kunne søke på det, sier Siri Holm Lønseth. Flere av skolene i Trøndelag har fag som bare finnes ett eller noen få steder, som tegnspråk ved Tiller videregående skole eller entreprenørskap på Thora Storm videregående skole. Høyre vil gjøre slike tilbud søkbart for alle elever i Trøndelag.

– Utbygging av mobil og bredbånd er regional utvikling i praksis, sier Henrik Kierulf. Sammen med en stor satsing på fylkesveier, legger dette til rette for et næringsliv som kan skape jobber i hele Trøndelag. Skal man drive bedrift i dag er man avhengig av å kunne koble seg på nett, og derfor er vi opptatt av å få bygget ut nettilgang i hele Trøndelag. Vi ønsker også å bedre vedlikeholdet av fylkesveiene betydelig. – Det er dette næringslivet virkelig etterspør, sier Kierulf.

Høyre fremmet sammen med Venstre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet et alternativt budsjettforslag for Trøndelag fylkeskommune for 2019. Det er et budsjettforslag for en bedre framtid og et sterkere Trøndelag. Les mer om det her.

Mange andre saker ble også behandlet på fylkestingsmøtet. Du kan lese mer om sakene som ble behandlet på fylkeskommunens nettside, og se selve fylkestingsmøtet på YouTube.