Vår visjon

Levanger er hele tiden i endring med nye mennesker og nye arbeidsplasser. Mangfoldet vi ser i Levanger krever hele tiden politisk nytenkning og nye ideer og bedre løsninger på de utfordringene samfunnet står overfor.

Våre hovedsaker

Kunnskap i skolen

For Høyre i Levanger er et viktig hensyn i skolepolitikken elevenes og lærernes faglige og sosiale miljø.

Barnehage

Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at de som ønsker det får plass og at innholdet i barnehagen holder et høyt faglig nivå.

Trygge arbeidsplasser

Levanger skal være en by hvor bedrifter følger seg hjemme og et sted hvor næringslivets medarbeidere har lyst til å bosette seg og leve i.

Byutvikling, bolyst og miljø

For å sikre bolyst i Levanger må vi legge til rette for boligbygging. Gjennom langsiktig tenking skal kommunen legge til rette for at folk skal kunne bosette seg der de vil.

Se vår politikk

Levanger

Trøndelag

Kontakt

Kim Nilssen
Leder
Telefon: 93288679

Stephen Ørmen Johnsen
Fylkessekretær
Telefon: 92669958

Aktuelt

Fosterreduksjon

Fosterreduksjon

Granavolden-plattformen slår fast at regjeringen ikke skal gjøre endringer i abortloven, utover å fjerne åpningen for abort av en eller...

Våre folk

Lars Erik Ertsås

  • Kasserer
  • Medlemsansvarlig

Nina Bakken Bye

  • Kampanjeleder
  • Kvinneforumansvarlig