Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Levanger er hele tiden i endring med nye mennesker og nye arbeidsplasser. Mangfoldet vi ser i Levanger krever hele tiden politisk nytenkning og nye ideer og bedre løsninger på de utfordringene samfunnet står overfor.

Se vår politikk

Kunnskap i skolen

For Høyre i Levanger er et viktig hensyn i skolepolitikken elevenes og lærernes faglige og sosiale miljø.

Barnehage

Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at de som ønsker det får plass og at innholdet i barnehagen holder et høyt faglig nivå.

Trygge arbeidsplasser

Levanger skal være en by hvor bedrifter følger seg hjemme og et sted hvor næringslivets medarbeidere har lyst til å bosette seg og leve i.

Byutvikling, bolyst og miljø

For å sikre bolyst i Levanger må vi legge til rette for boligbygging. Gjennom langsiktig tenking skal kommunen legge til rette for at folk skal kunne bosette seg der de vil.

Nina Bakken Bye - Ordførerkandidat, Levanger Høyre

Nina Bakken Bye

Ordførerkandidat, Levanger Høyre

Kontakt

Levanger Høyre

Kim Nilssen

Leder
Telefon 93288679

Renate Trøan Bjørshol

Fylkessekretær
Telefon 97156711

Aktuelt

Torbjørn og Erna snakker med eleever
Mann på jobb. Jan Tore Sanner innfelt
Byggeplass. Erna Solberg og Anniken Hauglie innfelt. Illustrasjonsbilde

Våre folk