Politikk

Levanger er hele tiden i endring med nye mennesker og nye arbeidsplasser. Mangfoldet vi ser i Levanger krever hele tiden politisk nytenkning og nye ideer og bedre løsninger på de utfordringene samfunnet står overfor.

Våre hovedsaker

Kunnskap i skolen

For Høyre i Levanger er et viktig hensyn i skolepolitikken elevenes og lærernes faglige og sosiale miljø.

Barnehage

Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at de som ønsker det får plass og at innholdet i barnehagen holder et høyt faglig nivå.

Trygge arbeidsplasser

Levanger skal være en by hvor bedrifter følger seg hjemme og et sted hvor næringslivets medarbeidere har lyst til å bosette seg og leve i.

Byutvikling, bolyst og miljø

For å sikre bolyst i Levanger må vi legge til rette for boligbygging. Gjennom langsiktig tenking skal kommunen legge til rette for at folk skal kunne bosette seg der de vil.