Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

SELBU HØYRE OG SELBU KRF har foran årets valg valgt å stille felles liste. Det er to partier som har lang tradisjon for å samarbeide godt.

Våre to viktigste saker foran årets valg er jobben for lokalt næringsliv og styrking av det psykiske helsetilbudet i kommunen

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland
Norske kommunevåpen med Ove Trellevik innfelt. illustrasjon

VARME HENDER, TRYGG OMSORG

Selbu Høyre og Selbu Krf vil styrke lavterskeltilbud innen psykisk helse for barn, ungdom og yngre voksne.

Vi vil styrke Selbu Trykk som en viktig bidragsyter for denne målgruppen.•gi brukere valgfrihet og delaktighet

LÆRING, OPPVEKST OG INTEGRERING

Selbu Høyre og Selbu Krf vil at skolens viktigste oppgave er å skape et godt læringsmiljø, både faglig og sosialt.

Vi vil vurdere framtidig skolestruktur ut fra barnetall på lang sikt

NÆRINGSLIV OG VERDISKAPING

Selbu Høyre og Selbu Krf vil arbeide for å opparbeide næringsareal, slik at vi til en hver tid har ledig næringsareal tilgjengelig flere steder i bygda.

Vi vil arbeide for å skaffe ungdommen sommerjobb i kommunen og bidra til at lokale bedrifter i kommunen tar inn ungdommer til sommerjobb

KULTUR OG IDRETT

Selbu Høyre og Selbu Krf vil opprette en stilling som koordinator for lag og foreninger. Stillingen knyttes til frivilligsentralen og forutsettes å være selvfinansierende på sikt.

Vi vil støtte opp om stiprosjektet og sykkelstiprosjektet, og at disse blir benyttet i folkehelseperspektiv.

Nils-Even Fuglem - Gruppeleder, Selbu

Nils-Even Fuglem

Gruppeleder, Selbu

Kontakt

Selbu Høyre

Elin Wiggen Dahl

Leder
Telefon 97519612

Renate Trøan Bjørshol

Fylkessekretær
Telefon 97156711

Send oss en e-post

Våre folk