Æresmedlem Gunnar Vada

Vi hadde gleden av å ha med oss nyutvnevnt æresmedlem Gunnar Vada på gruppemøtet i Steinkjer Høyre i går. 

Gunnar Vada har lagt ned en fantastisk innsats for Høyre. 

Han var viseformann i Nord-Trøndelag Høyre 1970–1975 og formann i Steinkjer Høyre 1972–1974. Fra 1970 var han også nestformann i Nord-Trøndelag Høyres jord- og skogbruksutvalg. Da Vada møtte på Stortinget som vararepresentant for første gang, ble han også den første Høyre-representanten noensinne som møtte for Nord-Trøndelag.

Ved det første direkte valget av fylkesting i 1975 ble Vada innvalgt her. Han tok over som gruppeleder i 1976, og fungerte frem til han ble innvalgt på Stortinget på fast mandat ved stortingsvalget 1977. Innvalget via felleslisten med KrF gjorde ham til den første fast innvalgte Høyre-representanten fra Nord-Trøndelag. Den enda større optimismen i etterkant av fylkestingsvalget 1979 la grunnlaget for Vadas innvalg på ren Høyre-liste ved stortingsvalget 1981. Ved valget ble Høyre største borgerlige parti i fylket, med historiske 17,8 % av stemmene. Vada var medlem av Stortingets landbrukskomité 1977–1985, hvor han var Høyres fraksjonsleder fra 1981 og midlertidig nestformann i 1983.

Vada var videre 1. vararepresentant til Stortinget 1985–1989. Vada møtte fast på Stortinget mens Wenche Frogn Sellæg var statsråd 1985–1986, og satt i Stortingets samferdselskomité

Vada ledet arbeidet med å etablere Nord-Trøndelag Senior Høyre, og var i perioden 2011–2012 foreningens første leder. I kraft av dette vervet var han også medlem av Nord-Trøndelag Høyres fylkesstyre.

Som takk for det arbeidet han har gjort og fortsatt gjør, ble han i vår utnevnt til æresmedlem av Steinkjer Høyre.