Årsmøte i Trøndelag Høyre - Vår politikk

Årsmøtet i Trøndelag Høyre politisk verksted med debatt om forsvar, naturressurser og humankapital i distriktene, Trøndelag som Nordens grønne gründerregion og mye mer.

Les mer om vedtakene fra årsmøtet her:


https://hoyre.no/trondelag/aktuelt/dette-ble-politikken/