Blå himmel i distriktene!

Når man leser enkelte aviser og innlegg på sosiale medier så kan det se ut til at det går nedenom og hjem med distriktene. Er det virkelig så ille?

Som innbygger i Øvre Ogndal i Steinkjer så bor jeg på landet, for mange på fjellet, i samme området som mange har hytta si. Det går veldig bra på bygda og i distriktetene.


De siste femten årene mens jeg har bodd i Ogndal har det skjedd store endringer. Mange gårdsbruk er lagt ned og skolen er lagt ned. Men det er lys i husa og det er stor optimisme. Slik er det mange steder i distrikts-Norge.

Alle jordbruksarealene som var i drift for 15 år siden er i drift i dag også, men det er færre personer som har jordbruket som inntektskilde. Det legges ned færre gårdsbruk nå enn for noen år siden, det investeres mye – det betyr at dagens politikk fungerer.

Det betyr at det er liv i gårdene, det bor folk på alle gårdene og i alle husene. Hus som er til salgs står ikke til salgs lenge, det er ungdommen som flytter hjem igjen etter endt utdanning.

Jeg tror ikke urbaniseringen stopper med det første. Mange søker mot de store byene, da det er større jobbmuligheter der – man er ikke lengre avhengig av å bo på en gård for å brødfø sin egen familie. Da er det viktig at vi legger til rette for at det skal være interessant i å bo i distriktene.

Vi som kommune må støtte oppunder lokale krefter og være en ja-kommune. Vi skal si ja til dem som ønsker å etablere seg, enten om det er å starte en arbeidsplass eller å bygge seg en bolig der de måtte ønske.

Vi som kommune må legge til rette slik at alle får tilnærmet vilkår uansett hvor dem bor. Det gjelder alt fra godt nok og bra nok vann, infrastruktur som vei og ikke minst digital infrastruktur som fiber-bredbånd.

I dagens Steinkjer kommune har alle som ønsker det mulighet for å fiber-bredbånd i løpet av senest 2021. Vi skal fortsette med å gi støtte til de områdene i Verran som mangler det før kobbernettet blir lagt ned i 2023.

Steinkjer kommune har de siste 4 årene gått med overskudd, de samme fire årene har Høyre vært i posisjon. Det skyldes flere faktorer, blant annet meget gode og dyktige ansatte og en kompetent administrasjon og ikke minst at Høyre i regjering har styrket kommuneøkonomien hvert år.

Noe av overskuddet har Høyre sammen med posisjonspartiene bevilget til blant annet asfaltering av kommunale veier. I fjor ble hele 5 millioner satt av til asfaltering av kommunale veier, det ga 6 kilometer med ny asfalt i kommunen.

Arbeidsledigheten er rekordlav og Høyre i regjering skaper nye lokale arbeidsplasser ved å senke skatter for bedrifter og enkeltpersoner.

Steinkjer Høyre skal jobbe for at kommunen skal være en attraktiv tilrettelegger for at bedrifter etableres, dette gir attraktive arbeidsplasser for innbyggerne. Med Høyre i posisjon i Steinkjer kommune garanterer vi at vi skal være en ja-kommune, både for bedrifter og privatpersoner.

Med Høyre i posisjon både lokalt og nasjonalt er himmelen blå og utsiktene god.