Den gode læreren

Skole og utdanning er viktig for at hver enkelt, og ikke minst samfunnet skal lykkes. Målet er å kunne tilby elevene en tilstrekkelig individuell opplæring med en relevant og givende undervisning, noe som naturligvis krever mye av skolen.

Hvordan vi når dette målet er ikke alltid så tydelig, men om vi spør oss selv hva som er den viktigste forutsetningen for å lykkes med å lære bort blir svaret enklere.

Er det flere ufaglærte eller finere skolebøker som er viktigst, eller er det den gode læreren som har sterke fagkunnskaper, forståelse og pedagogisk evne?

Den mest sentrale enkeltfaktoren for at elevenes utdanning skal bli god er uten tvil en god lærer. Forskjellen mellom en lærer som er god på sitt fagfelt og en som ikke har tilstrekkelige kunnskap er det som avgjør om elevene faktisk forstår fagstoffet de blir presentert. Og selv om vi har mange gode lærere rundt om i landet, er det nødvendig at vi fortsetter å forbedre kompetansen. Jeg tror til og med vi kan gjøre gode lærere enda bedre. Regjeringens satsning på å gi lærerne de faglige forutsetningene for å bli en god formidler er etter min oppfatning helt riktig vei å gå for å forbedre skolen.

Regjeringen med Høyre i spissen har gjort mye for å gi lærerutdanningen et løft, og særlig har reformen «lærerløftet» sikret bedre kvalitet. Høyre i regjering har tredoblet satsningen på etter og videreutdanning, samtidig som de har innført et femårig masterstudium for å bli lærer. Dette gir lærerne bedre forutsetning for å kunne lære bort fagstoffet sitt. Selv om det er gjort mye for å forbedre lærerutdanningen mener jeg det er mye som enda kan bedres. Jeg tror vi i tillegg til å videreføre kompetansehevingen også burde gjøre læreryrket mer attraktivt. Dette kan oppnås om vi øker opptakskravene og lønnen, men viktigst av alt at vi fokuserer på faglig tyngde og mer praksis.

Om vi er dårlige på å tilføre kompetanse til skolen igjennom lærerne vil elevenes utbytte bli deretter. Etter min mening er det kritisk at det tilføres kunnskap og kompetanse til skolen. Noe regjeringen oppnår igjennom reformen «lærerløftet» som kvalitetssikrer lærerutdanningen og tilbyr tilstrekkelig etter og videreutdanning av lærere. Det faglige utbyttet av opplæringen er nødvendigvis avhengig av at læreren kan det den skal lære bort.