Flere veier må få navn etter kvinner

Når Steinkjer og Verran nå slår seg sammen skal flere veier få nye navn. I Steinkjer er det bare tre gater som har fått navn etter kvinner; Fredrikke Marie Qvams vei, Laura Kielervegen og Inger M. Grams vei. 24 gater har navn etter menn. Det er ikke bra. Nå må man benytte muligheten til å rette opp i denne skjevheten.

Det mangler ikke på Steinkjerkvinner som bør hedres med veinavn. Det er oppmerksomhet det mangler på. Jeg vil trekke frem tre eksempel. 

Louise Gram Qvam var en av Norges første kvinnelige leger. Hun ble født i 1866, og ble utdannet candidatae medicinae i 1897. Hun var datter av Fredrikke Marie Qvam, og bodde på og drev gården Gjevran. Hun drev legepraksis på gården.

Anne Breivik, født i 1932 i Steinkjer, regnes som den viktigste grafikeren i norsk etterkrigskunsthistorie. Hun var i følge Steinkjerleksikonet kunstpoliker, leder og æresmedlem i Norske Grafikere, og nestleder i Norsk kulturråd. Hun er innkjøpt av museer over hele verden. 

Elisabeth Tønder Brix, f. 1701, var i besittelse av betydelige eiendommer i Steinkjer og Innherred på midten av 1700-tallet. Hun bodde i Steinkjergården som var utgangspunkt for hele bydannelsen i Steinkjer, og drev gjestgiveri. Kaffebaren Madam Brix er oppkalt etter henne, hun kan godt fortjene å få en gate oppkalt etter seg også. 

Jeg oppfordrer med dette til at kommunen i det videre arbeidet prioriterer å gi flere veier navn etter kvinner.