Fortsatt desentralisert studiestedsstruktur for Nord Universitet!

Høyre ønsker at Nord Universitet fortsatt skal ha et desentralisert studietilbud, for å ivareta distriktenes behov for kompetente arbeidstakere.

Kjære fylkesårsmøte,

Nord Universtittet er veldig viktig for kunnskapsutvikling nord i Trøndelag. Der utdannes fremtidens lærere, farmasøyter, sykepleiere. Det gjøres forskning på landbruk og skogbruk. Det er utdanninger som svarer på distriktenes behov for kompetente arbeidstakere. 

Nå er det en stor omstilling på gang ved Nord Universitet, og mange frykter at nødvendige utdanninger legges ned og sentraliseres. 

Vi vet at lokal tilknytning er avgjørende ved rekruttering av ungdom til å jobbe i distriktene. Derfor bør det fortsatt utdannes sykepleiere i Namsos, lærere i Levanger, farmasøyter i Namsos og kandiater i husdyrfag og naturforvaltning i Steinkjer. 

Derfor foreslår vi at Trøndelag Høyre skal arbeide for at Nord Universitet beholder et desentralisert studietilbud for å ivareta distriktenes behov for kompetente arbeidstakere.

Christine Agdestein
Steinkjer Høyre