En helhetlig frivilligpolitikk


Vi har mange engasjerte frivillige i Steinkjer. Svært mange bruker av sin fritid på friidrettsbanen, i Sanitetsforeningen, som demensvenn og leksehjelpere. Ifølge SSB er 64 % av oss aktive i frivillige organisasjoner. Takk til deg som bidrar på denne måten! Levende lokalsamfunn er avhengig av en aktiv og deltakende befolkning. Som kommune kan vi bli bedre på en helhetlig frivilligpolitikk. Det viser Frivillig Norge sitt frivilligbarometer.

Samfunnet vil ha stort behov for frivilliges innsats fremover også. Hvis man har kapasitet og ønske om å bidra må det være enkelt å vite hvor man skal henvende seg. Høyre vil at vi skal se på muligheten for å ta i bruk digitale løsninger, kanskje kan vi bruke en app som frivillig.no, Nyby eller andre løsninger?

Det er mange behov: lesevenn på skole, ekstra voksen i skolegården i friminuttene, turgruppeleder, skitrener, historieformidler på museum. For dem som er ensomme kan tilbud i regi av frivillige være til hjelp.

Høyre vil at vi skal ha en frivilligsentral for Sentrum. For en tid tilbake var det flere sentrumspatrioter som sto fram i avisa med ønske om å bidra til beste for byen. Da må vi som kommune si JA takk, og ha et opplegg klart slik at vi kan nyttiggjøre oss den store ressursen frivillige er.

Et annet viktig punkt som Høyre vil ta tak i er reglene for støtte til arrangement og aktivitetstilbud. Den siste perioden har tilskuddsreglene vært for upresise. Vi må ha tildelingskriterier som sikrer at vi hovedsakelig gir tilskudd til aktiviteter for barn og ungdom, fremfor voksne. For å bedre barnas oppvekstmiljø må vi satse mest på kultur og idrett for barn og ungdom.

Vi i Høyre vil ta initiativ til en helhetlig frivilligpolitikk i neste fireårsperiode.