Frykter at pensjonistene taper med Aps pensjonsmodell

Høyre savner en konsekvensutredning av Ap sin nye pensjonsmodell. 
Fremtidens pensjonister kan komme til å tape alt fra noen tusenlapper til en halv million kroner hvis Aps pensjonsforslag blir en realitet. - Skremmekampanje fra Høyre, sier Ingvild Kjerkol (Ap).

FAKTA OM APS PENSJONSFORSLAG

- Arbeiderpartiet foreslår å endre reguleringen av pensjoner slik at pensjonistene i fremtiden ikke går i minus i år med reallønnsvekst for lønnstakerne.
- Forslaget innebærer at dagens praksis, hvor løpende pensjoner reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosentpoeng, erstattes av en årlig regulering med snitt av forventet lønns- og prisvekst. Dette er i tråd med prinsippet i pensjonsreformen om gjennomsnittsberegning.
- I praksis betyr dette at hvis rammen for et oppgjør for arbeidstakerne i fremtiden gir 0,6 prosent reallønnsvekst, vil pensjonistene få 0,3 prosent reallønnsvekst. I dagens ordning ville en slik lønnsøkning gitt pensjonistene nedgang i kjøpekraft.
- Blir det en reallønnsnedgang for arbeidstakerne på 0,6 prosent, vil nedgangen bli 0,3 prosent for pensjonistene. Endringene forventes ikke å ha økonomiske konsekvenser over tid.
(Kilde: Arbeiderpartiet)


Det er ferske beregninger fra Arbeids- og sosialdepartementet som viser at pensjonistene kan tape store summer. Kort oppsummert risikerer pensjonister å tape penger hvis reallønnsveksten blir høyere enn 1,5 prosent, en vekst som i dag vil gi om lag samme utslag for pensjonistene med Aps forslag og dagens system. Hvor mye pensjonistene eventuelt vil tape, kommer an på hvor mye høyere reallønnsveksten blir.
– Min bekymring er at hvis vi nå får en brukbar utvikling i økonomien fremover, vil pensjonistene stå igjen på perrongen når dette skal fordeles, sier Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten til NTB om Ap-forslaget.

Over en halv million
Tallene viser blant annet disse utslagene:
- Ved en reallønnsvekst på 2,5 prosent i året vil en pensjonist som er så heldig å fylle 100 år, tape 518.000 kroner med Aps modell. 100-åringen vil tape 126.000 kroner totalt hvis lønnsveksten blir 1,75 prosent.
- En pensjonist som blir 90 år, vil tape 272.000 kroner hvis lønnsveksten blir 2,5 prosent og 65.000 ved 1,75 prosents lønnsvekst.
- Ved en lønnsvekst på 2,5 prosent vil en pensjonist som faller fra ved 75 års alder, ha tapt 39.000 kroner. Hvis lønnsveksten er 1,75 prosent, vil tapet være 9.000 kroner.
Grunnlaget i beregningen er en alderspensjonist født i 1963 som går av ved fylte 67 år, har en gjennomsnittlig årslønn på 528.500 kroner og 40 års opptjening.

– Har tapt kjøpekraft

Hensikten med Ap-forslaget er at pensjonister ikke skal tape kjøpekraft i år med svak reallønnsvekst, slik de nå har gjort tre år på rad.
Aps finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen viser til at 161.000 pensjonister har fått redusert sin pensjon hvert år siden 2014. Ifølge regjeringens egne beregninger ville en pensjonist med 300.000 i inntekt fått om lag 7.500 kroner mer i perioden med Aps foreslåtte opplegg, forklarer hun.
– Målet med å erstatte dagens ordning med en årlig regulering med snitt av forventet lønns- og prisvekst er å unngå at pensjonistene går i minus i år hvor lønnstakerne går svakt i pluss, sier Marthinsen til NTB.
Hun beskriver pensjonistenes tapte kjøpekraft de siste tre årene som urimelig.

Skeptisk

Flåtten ber Ap forklare konsekvensene av sitt forslag bedre – både for at andre partier skal kunne ta stilling til det, og for at pensjonistene skal få klarhet. Han er skeptisk til å forlate dagens ordning.


– Den har vært gunstig for pensjonistene i gode år. Det Ap foreslår, vil være bedre for pensjonistene i dårligere år, men så vet vi jo at prognosene går på at lønnsveksten blir bedre og tidene bedre etter hvert, sier han.
– Med Aps system må man gjøre noen anslag på forhånd. Hvis man bommer med de anslagene på én pensjon, kan man ikke gjøre det om igjen. Da vil pensjonen løpe. Du kan risikere at du da egentlig betaler inn mer enn det du får tilbake, fremholder Flåtten.


Høyres stortingskandidat Elin Agdestein sier til Trønder-Avisa at de har vært åpne for å støtte forslaget, men at de blir skeptiske når de ser anslagene fra departementet.
– Arbeiderpartiet bør ha noen synspunkter på dette. Dette kan gi dramatiske utslag for pensjonistene, sier Agdestein.
Den nye modellen er ment til å sikre at ikke pensjonistene går i minus, noe de har gjort de tre siste årene. Agdestein sier man da heller bør fortsette med Høyres tiltak, som for eksempel å senke formueskatten.


Skremmekampanje
Ingvild Kjerkol (Ap) er slettes ikke enig i at pensjonistene vil tape penger på denne nye modellen, og kaller anslagene oppkonstruert.
– Dette er en skremmekampanje som Høyre har satt i gang landet rundt. Vi har basert modellen på tall fra Finansdepartementet, sier hun.
– Er det ikke slik at pensjonistene vil tape ved økonomisk vekst?
– Prognoser for norsk økonomi ligger langt under 1,5. Så i en tenkt verden som ikke eksisterer i dag vil pensjonistene kunne få litt mindre, men i dagens situasjon får de mer. Vi tror på vekst, men ikke så mye, sier hun.