Styremøte åpnet for alle medlemmer kl 1900


Gruppemøte holdes før styremøtet 5mars