Høyre etterspør tilbud til unge funksjonshemmede

Anna Konstanse Holan Almli (H) brukte den åpne spørretimen i kommunestyret til å spørre kommunen ved rådmannen hvorfor Steinkjer ikke har et aktivitetstilbud til unge funksjonshemmede. 

Antall søkere til dagtilbud har økt, og det vil være flere personer som avslutter skolegang ved videregående skolen i sommer. Disse har ikke et tilbud å gå til. 

Høyre mener aktivitetstilbud er viktig for livskvaliteten til ungdommene. I tillegg vil det redusere omsorgsbyrden for deres pårørende. 

Rådmannen informerte om forslag om etablering av dagtilbud ved utvidelse av Jægtsmedgata aktivitetssenter, i en ny avdeling. Det behandles i hovedutvalgene i dag. Høyre vil stemme for at det opprettes tilbud ved Jægtsmedgata, avd. Kåret, 5 dager pr uke. 


Bilde fra Trønder-Avisa.