Steinkjer Høyres 41 kandidater til kommunevalget 2019

Leder Tor Erik Jensen er meget godt fornøyd med oppslutningen og gjennomføringen av nominasjonsmøtet.

Det ble kun foreslått mindre endringer i forhold til nominasjonskomiteens innstilling, noe som borger for at komiteen har gjort en meget god jobb i forkant av møtet.

Øystein Bjørnes ble enstemmig valgt til vår ordførerkandidat, og står nå i spissen for de øvrige 40 kandidater som garantert vil bidra til et godt valgresultat ved kommunevalget neste år.


Våre listekandidater er:

Nr 1. Øystein Bjørnes, kumulert

Nr 2. Christine Agdestein, kumulert

Nr 3. Morten Resve, kumulert

Nr 4. Anna Konstanse Holan Almli

Nr 5. Arnt Martin Woldseth

Nr 6. Kristin Gisvold Stokke

Nr 7. Tor Erik Jensen

Nr 8. Amalie Rodum

Nr 9. Wilhelm Belbo

Nr 10. Kåre Fossvik

Nr 11. Bente M Vekseth

Nr 12. Fredrik Agdestein

Nr 13. Janne Aagesen

Nr 14. Anders Fredrik Ulvig Kiær

Nr 15. Renate Giskås Brønstad

Nr 16. Rune Kvaran

Nr 17. Håvard Lindtner

Nr 18. Margrethe Bjørdal

Nr 19. Magnus Hagstrøm Sjaastad

Nr 20. Trond Ole Svenkerud

Nr 21. Kjell Otto Bragstad

Nr 22. Brit Schei Kiddell

Nr 23. Bernt Skatland

Nr 24. Peter Lornts Brandtsegg

Nr 25. Åse Gravås Ingimundar

Nr 26. Knut Gunnar Brandtsegg

Nr 27. Steinar Fines

Nr 28. Elin Sandhaug Noem

Nr 29. Ketil Hansen

Nr 30. Robert Hårberg

Nr 31. Astrid Helene Opedal

Nr 32. Erik Jensen

Nr 33. Harald van der Linden

Nr 34. Mia Silkoset

Nr 35. Morten Nordeng

Nr 36. Helge Risnes Nyhus

Nr 37. Trond Skjeflo

Nr 38. Ane Vangen

Nr 39. Magne Solli

Nr 40. Kjell Bjørnar Wennevik

Nr 41. Snorre Gundersen


Styret fikk fullmakt til å supplere lista dersom frafall før kommunevalget.

                        Tor Erik Jensen.                    Janne Aagesen

                          Listas Tillitsvalgte.                Listas varatillitsvalgte