Høyre heier på unge gründere med nye ideer og bedre løsninger!

Ungt entreprenørskap kan bidra til at barn og unge selv ser at akkurat de kan være en aktiv bidragsyter i samfunnet.

Ungt entreprenørskap er et veldig viktig tiltak som vi i Høyre heier på og støtter. Nå har Steinkjer kommune skrevet avtale for fire nye år.

Gjennom ungt entreprenørskap får elevene viktig læring om hvordan verdier skapes, og hvordan de selv kan ta en egen god ide og gjøre den til virkelighet. Det er viktig at elevene tidlig får innblikk i tankesettet for hvordan verdier og arbeidsplasser skapes. Barn og unge er nysgjerrige og ser utfordringer i samfunnet i sin hverdag og kan få gode ideer til nye løsninger. Ungt entreprenørskap kan bidra til at barn og unge selv ser at akkurat de kan være en aktiv bidragsyter i samfunnet. 

 

I elevbedrifter blomstrer kreativitet, innovasjon og skaperglede. Morgendagens bedrifter starter. Vi trenger ungdommens ideer og innsats for å skape et godt og bærekraftig samfunn, med grønne løsninger. Dette er også vektlagt i fagfornyelsen, som skolene jobber godt med nå. Opplæring i entreprenørskap er viktig for at vi skal få vekst i Steinkjer i åra framover.

Så ser vi at det er stor variasjon mellom skolene i Steinkjer på hvor mye de bruker tilbudene fra ungt entreprenørskap. Høyre vil tydelig signalisere at vi ønsker at kommunedirektøren følger opp avdeling oppvekst, slik at mulighetene i samarbeidet med ungt entreprenørskap utnyttes og at flest mulig elever får opplæring i næringsliv og entreprenørskap. Jeg ber om at hovedutvalg for oppvekst og kultur orienteres om antall deltakere og aktiviteter en gang årlig.