Nominasjonskomiteens innstilling

Foto: Wikimedia Commons

Nominasjonskomiteens forslag til valgliste for Steinkjer Høyre ved kommunevalget 2019

Nominasjonskomiteen har hatt følgende sammensetning:

Elin Agdestein leder, Paul Ola Kjerkreit, Wilhelm Belbo, Stein Arild Lyng og Snorre Gundersen.

Komiteen fremmer et omforent listeforslag med 41 navn, 14 kvinner og 27 menn. Komiteen har lagt vekt på å få en liste med stor bredde i erfaring og engasjement i samfunnsliv, yrkesbakgrunn og alder. Det er også vektlagt å videreføre erfaring fra politikk og i tillegg oppnå fornyelse i forslaget.

Komiteen har arbeidet samlet gjennom møter og også individuelt i kandidatsøk og ved vurdering av aktuelle kandidater. Videre er det gjennomført intervju av aktuelle navn for de fremste listeplassene. Et sentralt tema for vurdering i komiteen har vært antallet kandidater som kumuleres.  Med bakgrunn i intervju med kandidater og avveininger i komiteen er det enighet om at  de tre første listekandidatene kumuleres.


14.09.2018

For nominasjonskomiteen

Snorre Gundersen


Forslag til valgliste for Steinkjer Høyre ved kommunevalget 2019

Nominasjonskomiteens innstilling:

 1. Øystein Bjørnes
 2. Christine Agdestein
 3. Morten Resve
 4. Anna Konstanse Almli
 5. Arnt Martin Woldseth
 6. Kristin Gisvold Stokke
 7. Tor Erik Jensen
 8. Amalie Rodum
 9. Kåre Fossvik
 10. Bente M Vekseth
 11. Fredrik   Agdestein
 12. Anders Fredrik Ulvig Kiær
 13. Renate Giskås Brønstad
 14. Rune Kvaran
 15. Håvard Lindtner
 16. Margrethe Bjørdal
 17. Magnus Hagstrøm Sjaastad
 18. Trond Ole Svenkerud
 19. Janne Mari Aagesen
 20. Kjell Otto Bragstad
 21. Tor Arne Skjelfoss
 22. Brit Schei Kiddell
 23. Bernt Skatland
 24. Petter Lornts Bratberg
 25. Åse Gravås Ingimundarson
 26. Knut Gunnar Brandtsegg
 27. Steinar Fines
 28.  Elin Sandhaug Noem
 29.  Ketil Hansen
 30.  Robert Hårberg
 31.  Astrid Helene Opedal
 32.  Erik Jensen
 33.  Harald van der Linden
 34.  Mia Silkoset
 35.  Morten Nordeng
 36.  Helge Risnes Nyhus
 37.  Trond Skjeflo
 38.  Ane Vangen
 39.  Magne Solli
 40.  David Spjøtvold
 41.  Kjell Bjørnar Wennevik