Overskudd til utvikling av Steinkjer

Foto: Renate G. Brønstad

Årsresultatet for Steinkjer kommune var godt også i 2018. Det er særlig skatteinngangen som øker. Det er gledelig. Personskattesatsen er redusert, men totalt sett øker skatteinngangen. Det går bra i næringslivet og mange er i jobb. Arbeidsledigheten har ikke vært så lav på over 10 år. Det viser at regjeringens politikk fungerer bra. Verdiskapinga i bedriftene er avgjørende for vekst og velferd, både for den enkelte og for kommunene. Derfor må vi hele tiden legge til rette for lønnsomme arbeidsplasser i privat næringsliv. 

Årsresultatet bruker de borgerlige partiene nå til viktige tiltak, med fokus på byutvikling, helse og verdibevarende vedlikehold. Først noen eksempler vedrørende vedlikehold og utvikling: Satsing på bredbånd er et spleiselag mellom stat og kommune. Vi nærmer oss full bredbåndsdekning i Steinkjer kommune, det er viktig distriktspolitikk både for oss som bor her og for bedriftene. Nå setter vi av midler til å komme nærmere målet om bredbånd til alle. Vi bruker også noen midler til å vedlikeholde praktbygget Fylkesmannsgården. 

Velferdsteknologi er en hjertesak for Høyre, og vi er utålmodige etter å øke takten i å ta dette i bruk. Det er et viktig verktøy i Leve hele livet-reformen. Det er godt at vi nå kan bidra til å få gode velferdsteknologiske løsninger i leilighetene i nye Svedjan bosenter.

For Høyre er byutvikling sentralt. Vi har jobbet for å få småbåtbrygge ved Brygga i sentrum i mange år, minst siden 2012. Nå setter vi av midler til en ekstern mulighetsstudie. Der Brygga ligger i dag lå tidligere handelshuset Grindberg med sine brygger og pakkhus. Her har det vært jekt- og båttrafikk til alle tider. Kristoffer Uppdal skiver om jektene her i «Vandringa», og et sitat er gjenngitt på en plakett utenfor Hilmar Olsen-gården: «Det ber etter den lange steinbrua over elva, som klyv byen i to. Sjøen flør opp elva og får henne til å ruve større enn ho er, flør over den vesle skogholmen ovanfor brua. (…) Nedenfor langs elvebarden er høge bryggjur med gavlar ut, og tett i tett med jekter, fortøya nedunder.» Ei slik brygge vil gi økt attraktivitet i sentrum og på Nordsia, øke fokus på vår maritime kultur og historie, det vil trekke flere nærturister til sentrum og vil bidra positivt til næringslivet. 

Christine Agdestein
andrekandidat
Steinkjer Høyre

Publisert i Trønder-Avisa 26.6.19.