Rapport fra Frokostmøte 23.11.18

De mange som møtte til Steinkjer Næringsforums frokostmøte i Norturas lokaler, fikk bedre innsikt i viktige tema som Landbruket i Steinkjer sin utvikling de siste årene, og om Felleskjøpet Agri sin planlagte, gedigne satsing i Steinkjer. Møtet tok også opp usikkerheten knyttet til Nortura sitt valg om mulig videreføring av skjærelinja i Steinkjer, hvor 96 ansatte risikerer å miste jobbene sine.

Landbruket i Steinkjer 

Interesseorganisasjonen Norges Bondelag er i Steinkjer organisert i 5 lokale bondelag, med ett samstyre.

Næringen sysselsetter 1822 personer i Steinkjer og 170 personer i Verran. 

Samlet verdiskaping er 311 mill. kr i Steinkjer og 30 mill. kr i Verran. Det er 470 bruk som har søkt produksjonsstøtte. Tross et synkende antall bruk, har kommunens dyrkbare areal økt til dagens 160000 dekar. Det er et teoretisk potensial på ytterligere 200000 dekar i Steinkjer. 

Det er færre bruk som produserer melk, men produksjonsvolumet er det samme.

Det iverksettes et nytt prosjekt - «økt verdiskaping i Inn-Trøndelag», som omfatter Steinkjer og Verran, samt Inderøy og Snåsa.

 

Felleskjøpet Agri:

Samvirket eies av 44000 bønder, og har 3150 ansatte i 350 lokasjoner i Norden. 

Felleskjøpet har tatt ansvar for etablering av beredskapslager for korn. 

En utbygging i Steinkjer er en viktig strategi for landbruket i Trøndelag. 

Vil bli et flott prosjekt. Endelig vedtak i juni 2019. Men mye avklares i styremøte i desember. Kaia viktig for deres industri som krever store skip. 

Inntrøndelag Midt i Matfatet

Landbruksarealet, bonitet m.m gjør at selv om Inntrøndelag opplevde tørke og høye temperaturer i sommer så opplevde ikke landbruket samme krise som på Østlandet.

 

Nortura.

Mørke skyer over Nortura!

Fabrikken ble bygd i 1960 185 ansatte 

Slakter 300000 gris/purker i året - 700 gris pr dag skjæres.

Har effektivisert produksjonen de siste årene, dobbelt slaktevolum skjæres med halvparten så mange ansatte. Leverer svært gode resultater sammenlignet med de øvrige fire fabrikkene i landet. 

I disse dager produseres hele 27 varianter av ribbe! 😊

Nå er det bestilt en utredning av eiere hva en eventuell avvikling av skjæring i Steinkjer fra Nortura Steinkjer vil bety mht. lønnsomhet. Rapporten ferdig 15. Desember.

Spennende uker. Kan bety en kraftig reduksjon med 96 ansatte.

Utfordringene fremover vil også kunne bli at også lønnsomheten på resterende produksjon som slakting reduseres. En konsekvens vil også bety vesentlig mer transport og klimagassutslipp.

Her mange flere aktører i Trøndelag, inkludert politisk ledelse, samlet seg for å bearbeide styre og konsernledelse. I dette bildet må en se på de store varegruppene som Norgesgruppen, Coop og Rema som betydelige aktører i dette spillet.