Regjeringen gir støtte til innovasjon til bedrifter i Steinkjer og Verdal

Øystein Bjørnes, Ingunn Vesterdal og Christine Agdestein oppstilt smilende mot kamera, Njørnes og Agdestein har overlevert en blomsterbukett som Vesterdal holder.
Varaordfører i Steinkjer, Øystein Bjørnes, og Høyres andrekandidat, Christine Agdestein, sammen med Ingunn Vesterdal i Noen AS
Innovasjon og å gripe nye muligheter preger næringslivet i vår region. For Høyre er det viktig å styrke dette for å skape framtidens jobber.
Et av Forskningsrådets største program heter BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena). Det er en viktig samarbeidspartner for næringslivet. BIA finansierer FoU-prosjekter med utgangspunkt i bedriftenes egne strategier.

Flere får støtte 

På grunn av vekst i årets statsbudsjett får 49 prosjekter til sammen 475 millioner kroner fra Forskningsrådets brukerstyrte innovasjonsarena.

Adm. dir. John-Arne Røttingen i Forskningsrådet er svært fornøyd med prosjektene: — Vi ser et stort spenn i tematikken, mange nye søkerbedrifter, og mye spennende samarbeid mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner i søknadene. Jeg tør påstå at omstillingen av Norge er i ferd med å ta fart, sier direktør John-Arne Røttingen.

— Regjeringen satser tungt på forskning og innovasjon i bedriftene fordi det skaper arbeidsplasser og verdier for samfunnet, og fordi det er viktig for å omstille Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

To firma fra Innherred har i denne runden fått midler til spennende utviklingsprosjekt. Noen AS i Steinkjer har fått midler til prosjektet «Digital formidling av persontilpassede aktivitetsbaserte tjenester for personer med demens». 

Overleverte blomster


I dag møtte Høyres varaordfører Øystein Bjørnes og Høyres andrekandidat Christine Agdestein opp med blomster til Ingunn Vesterdal i Noen AS, for å gratulere med tildelingen.

— Vi er veldig stolte av at vi har så innovative og dyktige bedrifter her i Steinkjer, som når opp i konkurransen med de aller beste i landet. Disse bedriftene bruker forskning av høy kvalitet til å utvikle nye produkter og tjenester. Det er bra for Trøndelag og bra for Norge, sier Christine Agdestein.

— Regjeringen med Høyre i spissen satser tungt på forskning og innovasjon i næringslivet fordi det skaper arbeidsplasser og verdier for samfunnet. Det er viktig for  å omstille Norge, sier Øystein Bjørnes.

Høyre legger til rette for næringslivet fordi gode bedrifter skaper flere jobber og utvikler smarte produkter og tjenester som vi trenger. Høyre har økt rammen til BIA i alle år siden 2013, og viderefører denne satsningen.

Noen AS driver i dag med aktivitetstjenester for personer med demens. De samarbeider med flere kommuner i landet, blant annet med Fjell kommune utenfor Bergen. Der kjøper kommunen tjenester fra Noen AS til de innbyggerene som har rett på dagaktivitetstilbud. Denne muligheten må vi se nærmere på i Steinkjer også, sier Bjørnes. - Kommunene får plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til personer med demens fra 2020, det er mange måter man kan gjøre det på. Samarbeid med private tilbydere er interessant, det gir mangfold og valgfrihet.

Noen AS skal i gang med det nye forskningsprosjektet til sommeren. Forskningen gjøres i samarbeid med SINTEF, noe som sikrer topp kvalitet.

Tor Ove Nesset, som eier Mester Tak AS i Verdal, er også svært godt fornøyd med å få midler fra regjeringen. Hans firma utvikler et nytt system for overvåkning og forebygging av fuktlekkasjer i tak.