Sommerhilsen fra Steinkjer Høyre

God sommer kjære Høyre-venner i Steinkjer og Verran!

Innkalling til medlemsmøte og Prøvenominasjon til fylkestingsvalget

Sted: Dampsagasenteret 2. etasje, Tid: mandag 13. august kl 1800

 

Her kommer en hilsen fra Steinkjer Høyre før en etterlengtet sommerferie.

 

Verran Høyre som organisasjon er som kjent lagt ned, og medlemmene derfra er nå en del av Steinkjer Høyre. Dette møtet blir således første gang vi er samlet, og jeg ønsker dere fra Verran spesielt velkommen i laget.

 

Nominasjon kommunevalget.

Vi er allerede godt igang med forberedelse til kommunevalget 2019.

Nå er det «nye Steinkjer» som gjelder hvor partiene for første gang skal velge representanter på en felles liste. Her er nominasjonskomiteen under ledelse av Elin Agdesten kommet godt i gang.

Høyre har startet et prosjekt som kalles H19 hvor det er utpekt 25 spesielle satsings kommuner, - viktige kommuner som ikke allerede har en Høyre-ordfører.

Steinkjer og Trondheim er de to valgte kommunene fra Trøndelag.

Her vil bla ordførerkandidatene få spesiell oppfølging/ opplæring av partiorganisasjonen.

Dette er et godt tilbud som vi selvfølgelig har takket ja til, men som også forplikter oss blant annet til å bidra økonomisk i et spleiselag med Høyres Hovedorganisasjon. Under selve valgkampen neste høst vil vi nyte godt av spesiell oppmerksomhet og bistand. Dette kan bli knall

 

For at den som blir nominert som vår  ordførerkandidat skal komme igang så tidlig som mulig med opplæringen har styret vedtatt å fremskynde planlagt dato for nominasjonsmøte fra 19. November til 1. Oktober kl 1800 på Dampsagasenteret 2.etg. Så sett av datoen allerede nå. 😊

 

Nye Steinkjer – Steinkjer og Verran

Jeg inviterer deg til møte med tema «Nye Steinkjer» hvor vi vil drøfte aktuelle politiske saker som vi bør fronte frem mot kommunevalget 2019.

Det vil bli forberedte innlegg fra gruppelederne i Steinkjer Morten Resve og i Verran Arnt Martin Woldseth og fra meg som styreleder. Deretter åpnes det for debatt.

 

Programarbeidet.

Vi har allerede jobbet en stund med innledende arbeide med det nye valgprogrammet for neste kommunevalgperiode. Programmet skal være ferdig i juni neste år.

Det er mange viktige saker å ta stilling til.

En av disse blir sikkert spørsmålet om det er riktig å bygge nytt kulturhus nå, noe som vil kreve betydelige investeringer og økte årlige driftskostnader.

Selv om mye går bra i kommuen, så har vel alle registrert nedskjæringer innen viktige områder som pleie og omsorg og rusomsorgen m.m. Kommunen har også foretatt økte låneopptak I forbindelse med bygging av nye skolebygg og nytt helse-og beredskapsbygg på Nordsileiret.

Vi er tydelige på at det viktigste nå er å gi et bedre helsetilbud i kommunen. Her arbeider vi for å få innpasset Høyres nye program «Leve Hele Livet» inn i kommunens politikk.  

 

Vi har allerede har tatt et klart standpunkt til at den såkalte Silicon Seaside tomta på Nordsileiret må bli utnyttet til boliger.  Dette var partiet også klar på allerede da disse planene ble fremmet for 15 år siden. Dette er siste del av selve sjøsiden som kan nyttes til boligformål etter at både Elvebredden og Jektbyen er ferdigbygget.

 

 

Jeg mener kommunestyregruppen vår gjør en svært god jobb, og har vist stort engasjement og faglig dyktighet.

Samhandlingen mellom styret og gruppa fungerer også meget godt.

 

Så takk til alle medlemmer som har bidratt dette året.

 

Jeg  utfordrer deg som ikke enda er blitt med som aktivt medlem, men som sikkert har meninger om ulike politiske saker, og lyst til å engasjere deg i vårt partiarbeide til å ta kontakt.

Vi trenger flere med på laget!!

 

Innkalling til Prøvenominasjon fylkestingsvalget.

Møtet innledes med Prøvenominasjon i forbindelse med fylkestingsvalget.

Alle lokalforeninger er oppfordret til å foreslå kandidater.

Møtet står fritt til å rangere et visst antall kandidater. Vi bør nok velge personer med politisk erfaring, samtidig viktig å sikre god kjønnsbalanse og geografisk spredning over hele Trøndelag.

Alfabetisk  liste over de kandidater som har sagt seg villige til å ta i mot nominasjon er lagt ut på vår hjemmeside slik at hver enkelt kan gjøre seg opp en oppfatning før møtet.

 

Medlemsmøtet skal også velge utsendinger til Trøndelag Høyres nominasjonsmøte 20. Oktober. Steinkjer Høyre har anledning å stille med 4 representanter.

 

Jeg benytter anledningen til å ønske alle en riktig God sommer.

 

Med vennlig hilsen

 

Tor Erik Jensen

Leder Steinkjer Høyre

Tor.jensen@ntebb.no

Torjen@trondelagfylke.no

Tlf 95136851