Bedre helse for de eldre

Steinkjer Høyres Øystein Bjørnes og Christine Agdestein var i Trønder-Avisa 28.4.17 med forslag om investering i treningsutstyr for eldre. Aktivitet og fysisk trening er veldig viktig for helsen til de eldre. Studier viser at enkel styrketrening og kondisjonstrening for eldre gir god effekt på styrke, reduserer pleiebehovet, bedrer søvn og appetitt. Alle har effekt og nytte av å trene, uansett hvilke sykdommer de lider av. Det gjelder også folk med alvorlige hjerte- og karsykdommer.


Regjeringen jobber med eldreformen ”Leve hele livet". Den skal gi bedre helsehjelp, mat, aktivitet, fellesskap og sammenheng i tenestene. Helseministeren reiser rundt i landet og ser på gode eksempel på hvordan dette arbeidet kan gjennomføres. I Gloppen kommune har de eldre innesykler der de kan sykle mens de ser film av sykkelturer på veier i deres nærmiljø. Nå er det tid for at Steinkjer kommune skal bestemme hva overskuddet fra i fjor på skal brukes på. Vi foreslår at vi investerer i treningssykler til sykehjem, bofellesskap og dagtilbud til eldre. På disse kan de eldre sitte behagelig og sykle med både armer og ben, mens de ser på video fra kjente veier i kommunen. Sykkeltur til Stod, rundt Gjævran og Lund, langs Skjeviklandet, langs Verrastranda... det vil bringe mange gode minner, samtidig som de eldre får økt styrke og kondisjon. En slik investering vil i neste omgang redusere driftskostnader innen avd. omsorg og gi bedre livskvalitet og helse for de
eldre.

Man kan få kjøpt 10 slike sykler, med tilpasningsmulighet for rullestol, for 60.-70.000 kr. Vi har vært i kontakt med Steinkjer Cykleklubb ved leder Kristine Svendsen og drøftet om de har mulighet til ta opp film når de sykler på turer i nærområdet. De er positive og vi er i dialog vedrørende hvordan dette kan gjøres. Steinkjer Høyre ønsker mer aktivitet og bedre helse til de eldre. Vi har alltid prioritert rehabilitering og aktivitet på institusjonene. Dette forslaget er basert på solid dokumentert
kunnskap, vi vet at dette vil være effektivt.

Øystein Bjørnes 
medlem kommunestyret og hovedutvalg for helse og oppvekst

Christine Agdestein
2. vara til kommunestyret