Steinkjer Høyre tar kampen for de private barnehagene

Amalie Rodum, Kristin Gisvold Stokke, Erlend Svardal Bøe og Christine Agdestein vil ha mangfold av private og offentlige barnehager

På Trøndelag Høyres fylkesårsmøte i helgen tar Steinkjer Høyre kampen for de private barnehagene.  Vi har sendt inn en resolusjon som tar til orde for å endre beregning av tilskudd, slik at private og offentlige barnehager likebehandles økonomisk, sier gruppeleder Christine Agdestein.

Resolusjon: 
I Norge har vi et mangfold av barnehager. Det er både private, ideelle og kommunale drivere, store og små barnehager, med ulike pedagogiske retninger og fokusområder. Mangfoldet gir valgfrihet for foreldre og barn. Foreldrene er år etter år mest fornøyde med de private barnehagene. En slik velferdsmiks, med private og offentlige drivere, er både nødvendig og bra.
Tilskuddene til private barnehager beregnes i hver enkelt kommune, og baserer seg på kommunens utgifter til sine offentlige barnehager, med to års etterslep. Det gir stor forskjell i størrelsen på tilskudd fra kommune til kommune. Det er stor variasjon i hvordan kommuene fører utgifter i barnehageregnskapene. Da bemanningsnormen ble innført økte kommunenes kostnader til bemanning. Tilskuddet til de private barnehagene øker imidlertid ikke før to år etter. Det gjør at mange private barnehager nå har store økonomiske vansker, går med underskudd og risikerer å bruke opp egenkapital eller gå konkurs. 
Trøndelag Høyre vil at:  
- det gjøres endringer i tilskuddssystemet til private barnehager som gjør at private og kommunale barnehager likebehandles økonomisk
- utgifter til lærlinger i barnehager skal regnes med i beregningsgrunnlaget