Fastlegeordningen #HLM19

Christine Agdestein, 2. kandidat, Steinkjer Høyre

En solid fastlegeordning er fundamentet i hele helsetjenesten. Fastlegeordningen er god høyrepolitikk, nemlig offentlig-privat samarbeid. 

Vi må bruke Høyrepolitikk for å forbedre tjenesten. Et viktig grep er å vise at Høyre fortsatt vil satse på private fastleger. Næringsdrift gir:

- best kontinuitet
- høyest effektivitet
- kortest ventetid
- lavest kostnad
- best kvalitet

Tjenesten er underfinansiert. Sykehusene har overført mange oppgaver til fastlegene og har spart store summert. Selv om arbeidsmengden har økt hos fastlegene er ikke finansieringen økt. Da forsvinner legene. 

Staten må bedre basisfinansieringen. Da blir det mindre behov for kostbare rekrutteringstiltak som kommunepolitikerne må finne penger til. Høyre må komme på offensiven nå, med vår politikk, og gå tydelig imot rødgrønne løsninger som rekommunalisering og offentlig drift. 

Sammenliknet med sykehusinvesteringer kan små penger redde fastlegeordningen, og gi en veldig stor gevinst for hele helsetjenesten, særlig for sykehusene. Med Høyrepolitikk får vi mest helse igjen for pengene.