Egenandel hos legen #HLM19

Christine Agdestein, delegat fra Trøndelag og Steinkjer Høyre

Legen er en del av lavterskeltilbudet i kommunene. Men for ungdom er penger en terskel når de skal til legen. 


Ungdom mellom 16 og 18 år er avhengig av foreldrenes økonomi fordi de må betale egenandel. Det hindrer tilgang til helsehjelp for mange av de som trenger det mest, og er en fare for personvernet til ungdommene. 

Vi må fjerne egenandelen for de mellom 16 og 18 år. Utredning og behandling for psykisk sykdom gjøres hovedsaklig hos fastlegen, ikke på sykehus. Fastlegene støtter og hjelper folk gjennom livssmerte og bekymringer hver eneste dag. Fastlegen kjenner ofte hele familien og lokalsamfunnet, og bruker det til å hjelpe når ungdommens liv har blitt vanskelig. 

Det er gratis å gå til helsesykepleier. Sikre alle barn og ungdom tilgang på legetjenester ved å fjerne egenandelen hos fastlege for ungdom mellom 16 og 18 år!