Verdier må skapes

Arbeidsplasser er det som er viktigst for at samfunnet skal kunne tilby gode tjenester.

Gjennom å jobbe skaper vi velferden i det norske samfunnet. Arbeid skaper varer og tjenester, motvirker fattigdom og store sosiale ulikheter. Arbeid er vesentlig for en vellykket integrering av nye borgere og for å hindre utenforskap av forskjellige årsaker. At man har et arbeid å gå til gir mening, vi får brukt våre evner og får et sosialt fellesskap.

Tre fjerdedeler av verdiskapningen som skjer i det norske samfunnet foregår i private bedrifter. Derfor må vi gjøre det lett å skape arbeidsplasser. Jobbene skapes av folk, men politikere kan legge til rette ved for eksempel å satse på samferdsel, parkering, rask og god saksbehandling og et skatteopplegg som oppmuntrer og belønner det å skape noe. 

Vi må ikke glemme at verdier må skapes før de kan fordeles. Derfor er Høyre opptatt av gode og forutsigbare rammevilkår for bedriftene. Det skaper flere arbeidsplasser, som igjen gir økte skatteinntekter og velferd.

Vi i Høyre vil takke dere som skaper arbeidsplassene. Det er kvinner og menn som arbeider hardt og mye. Mange tar stor personlig økonomisk risiko for å lykkes med noe de tror på. Noen kan utvikle bedriften videre og skape arbeidsplasser for flere enn seg selv. 

Jeg vil vise frem noen eksempler på hva store og små bedrifter i Steinkjer og Verran bidrar med til samfunnet gjennom skatter og avgifter:
  • Inntre AS: 99 ansatte, bidrar med 51,6 millioner til samfunnet. Det kan finansiere 12 hjertetransplantasjoner, 14 årsverk i politiet, 11 lærerstillinger og 3 kommunale krisesentre.
  • FollaTech AS: 44 ansatte, bidrar med 14,7 millioner kr til samfunnet. Det kan finansiere 4 sykepleiere, 11 lærerstillinger, 7 årsverk i politiet og 6 foreldrepermisjoner.
  • MM Karton Follacell AS: 67 ansatte, bidrar med 88 millioner til samfunnet. Det tilsvarer 25 årsverk i politiet, 20 årsverk for lærere, 20 hjertetransplantasjoner og 225 barnehageplasser.
  • Norsk Transformator AS: 53 ansatte, bidrar med 21,7 millioner kroner til samfunnet. Det tilsvarer 45 barnehageplasser, 6 lærere, 8 politifolk og 18 foreldrepermisjoner.
  • Murmester Ketil Hansen AS: 11 ansatte, bidrar med 2,1 millioner kr til samfunnet. Det kan finansiere 1 lærer, 1 politi, 1 sykepleier og 2 barnehageplasser.
  • Mathildes Verden AS: 7 ansatte, bidrar med 1,3 millioner kroner til samfunnet. Det tilsvarer 2 behandlinger av kreftpasienter, 1 foreldrepermisjon, 1 årsverk for lærer og 1 år høyere utdanning.
Nye Steinkjer trenger både de små og de store bedriftene. Vi i Høyre takker dere som skaper jobbene!

Steinkjer Høyre 

Tallene er hentet fra DNBs ringvirkningskalkulator.