Vi tror på Steinkjer

Høyres ordførerkandidat i Steinkjer, Øystein Geving Bjørnes.
Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg. Her har du gode grunner til hvorfor du bør stemme Høyre til høsten!

Dette skal Steinkjer Høyre jobbe for de neste årene:

Kunnskap og mestring i skolen

 • Starte tidlig innsats i utdanningsløpet, allerede i barnehagen, slik at vi kan forbedre barns utgangspunkt ved skolestart og utjevne sosiale forskjeller.
 • Alle elever skal lære å lese, skrive og regne.
 • Tilpasset opplæring til hver enkelt.
 • En trygg og mobbefri skole, uten mobiltelefon.
 • Mer videreutdanning til lærerne.
 • Bevare de private barnehagene i hele Steinkjer.

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

 • Styrke aktivitets- og dagtilbudene for våre eldre.
 • Frihet til å velge det tilbudet som passer for deg.
 • En times aktivitet hver dag for eldre, med fokus på fysisk aktivitet.
 • God mat og sammenheng i helsetjenestene til våre eldre.
 • Flere helsesøstre på helsestasjonen og i skolen.

Attraktive lokalsamfunn

 • Inkludere flere i arbeidslivet, og bli pilotkommunen for utprøving av ny aktivitetsplikt for sosialhjelpmottakere. 
 • En grønn og ren by, ta vare på parkene, begrense hogst av trær i sentrum til et minimum, og plante mist ett nytt tre for hvert som må hogges.
 • Gjestekai for småbåter ved Brygga.
 • Frivilligsentral i sentrum.
 • Parkeringshus under torget.
 • Tillate økt areal på hytter.
 • Fiberbånd til alle innbyggere og bedrifter.

En næringsaktiv JA-kommune

 • Steinkjer skal være en positiv og løsningsorientert JA-kommune.
 • Forbedre dialogen med næringslivet, blant annet i planarbeid, og ha faste møtearenaer mellom kommune, folkevalgte og næringsliv.
 • Enklere regelverk og reduksjon av restriksjoner og krav, slik at bøndene får større frihet til å bestemme over egen jord og skog. 
 • Redusere eiendomsskatten.
 • Sikre gode veier, transport- og samferdselløsninger. 
 • Tilby nok attraktivt næringsareal med god infrastruktur. 

Vi tror på Norge

Høyre vil ha JA-kommuner som bidrar til grønn utvikling, optimisme og lokale arbeidsplasser. Vi vil ha en skole med kunnskap, der elevene mestrer hverdagen. Vi må hjelpe de elevene som blir hengende etter, satse på lærerne og sørge for at barna trives. Alle barn skal ha like muligheter, uansett bakgrunn. 

Vi vil ha en eldreomsorg med mer aktivitet, der færre er ensomme og flere kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi er mest opptatt av god kvalitet og at du får velge selv. Andre er mest opptatt av hvem som skal gjøre jobben. 

Høyre ser etter løsninger, der andre ser problemer. Vi tror på Norge. Stem Høyre.

Vi håper du vil stemme Høyre når valgdagen kommer, 9. september! Har du spørsmål om Høyre og vår politikk? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, for eksempel via Facebook.

Godt valg!

Les også: