Årsmøte

Steinkjer Høyre ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte! 
Vår stortingsrepresentant Elin Agdestein innleder om arbeidet på Stortinget. Deretter følger gruppeleder Pål Sæther Eiden med informasjon fra fylkestingsgruppa i Trøndelag Høyre. Så følger årsmøtesakene.
Velkommen til en hyggelig kveld med Høyrevenner!

Alle betalende medlemmer i Steinkjer Høyre og godkjente sideorganisasjoner som har vært medlem i minst en måned har stemmerett på årsmøtet.  

Eventuelle innkomne forslag må være styret i hende senest en uke før møtestart. 

Valgkomiteens innstilling, styrets beretning og eventuelle forslag sendes ut på e-post så snart de er klare. 

 

Saksliste: 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps på tre personer
 3. Styrets beretning og beretning fra valgkampen
 4. Kommunestyregruppens rapporter
 5. Beretning fra Steinkjer Unge Høyre
 6. Regnskap
  Foreløpig regnskap pr 31/10 til orientering.
  Fullmakt til styret for godkjennelse av revidert regnskap for 2017

     7. Budsjett 2017
     8. Valg

 1. Foreningsstyre, herunder leder, nestleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer
 2. Utsendinger til fylkesårsmøtet
 3. Valgkomité

     9. Kontingent
    10. Innkomne forslag

Med vennlig hilsen 

Styret i Steinkjer Høyre

 

Tor Erik Jensen

Leder