Gruppemøte


Velkommen til gruppemøte på Høyres kontor, før formannsskap og hovedutvalgsmøter onsdag.