Nominasjonsmøte i Steinkjer Høyre


Det innkalles med dette til nominasjonsmøte for Steinkjer Høyre for kommunestyreperioden 2019-2023.

Gamle og nye medlemmer i Steinkjer og Verran ønskes velkommen.

Stemmerett har de som har betalt kontingent for 2018, men møtet er åpent for alle som ønsker å delta.

 

Nominasjonskomiteens innstilling vil bli offentliggjort innen 14. September.


Dagsorden 

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  1. Konstituering
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent
  3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  4. Valg av to personer til tellekorps
  1. Nominasjonskomiteens innstilling
  2. Behandling av listeforslaget til kommunevalget i Steinkjer
  3. Fullmakt til styret i Steinkjer Høyre til å supplere lista ved frafall.

 

Vel møtt

 

Tor Erik Jensen

Leder Steinkjer Høyre