Skolering med Anna Konstanse H. Almli

Anna gir oss en skolering og vi går på husbesøk. Velkommen til alle som vil!