Stand i Steinkjer sentrum

Nord-Trøndelag trenger fire nye år med Elin og Erna!

Valget nærmer seg! Det står mellom å ruste Norge for fremtida, eller å reversere tilbake til fortiden. Det går så det suser i Norge. Det viktigste er å skape flere jobber. Ledigheten er på vei ned.

Vi trenger nye vekstmotorer i norsk økonomi og vi trenger flere vekstbedrifter i hele landet. Det handler om at bedrifter, både store og små, skal kunne investere for fremtiden og sikre trygge og gode arbeidsplasser. Derfor fører vi en skattepolitikk der det private eierskapet styrkes, og der det skal lønne seg å jobbe, investere og spare. Og vi senker formuesskatten for å styrke norsk privat eierskap.

Den kanskje viktigste av regjeringens satsinger er kunnskap og innovasjon. På lang sikt er det viktig at barna våre får den beste utdannelsen og at forskerne våre ligger i forkant med kunnskap som er etterspurt av dem som skaper jobbene.

Velkommen til en hyggelig Høyre-prat på vår stand. Godt valg!