Kontakt

Adresse

v/ Lene Skivik, Gusthaugvegen 6
7717 STEINKJER

Om Steinkjer Høyre

Steinkjer Høyre ledes av Tor Erik Jensen

Med Høyre i førersetet skal Steinkjer bli en by som ser muligheter og utfordringer. Vi vil arbeide for vekst i folketall og næringsliv, bli enda bedre på verdiskaping, slik at vi har mer å fordele. Det skal trygge velferden i årene som kommer. Jo flere som bidrar, jo bedre blir Steinkjer! Steinkjer skal bygges på tillit til enkeltmennesket.