Kontakt

Med Høyre i førersetet skal Steinkjer bli en by som ser muligheter og utfordringer. Vi vil arbeide for vekst i folketall og næringsliv, bli enda bedre på verdiskaping, slik at vi har mer å fordele. Det skal trygge velferden i årene som kommer. Jo flere som bidrar, jo bedre blir Steinkjer! Steinkjer skal bygges på tillit til enkeltmennesket.

Adresse

Fjordgt. 7
7010 TRONDHEIM

Telefon

90777999

Steinkjer Høyre

Steinkjer Høyre ledes av Snorre Bernt Gundersen

Med Høyre i førersetet skal Steinkjer bli en by som ser muligheter og utfordringer. Vi vil arbeide for vekst i folketall og næringsliv, bli enda bedre på verdiskaping, slik at vi har mer å fordele. Det skal trygge velferden i årene som kommer. Jo flere som bidrar, jo bedre blir Steinkjer! Steinkjer skal bygges på tillit til enkeltmennesket.