Politikk

Vår politikk bygger på stolthet over egen kommune, på Steinkjers menneskelige og naturgitte ressurser og muligheter. Steinkjer Høyre har en politikk som fremmer handling, optimisme og vekst for fremtidens Steinkjer.

Høyres hjertesaker

Helse og omsorg

Skole og forskning

Utenriks, forsvar og beredskap

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram