Vår visjon

Stjørdal er hele tiden i endring med nye mennesker og nye arbeidsplasser. Mangfoldet vi ser i Stjørdal krever hele tiden politisk nytenkning og nye ideer og bedre løsninger på de utfordringene samfunnet står overfor.

Våre hovedsaker

Kunnskap i skolen

Skolen skal være et sted for læring. Kunnskap i skolen vil derfor alltid være Høyres hovedfokus. For Høyre i Stjørdal er et viktig hensyn i skolepolitikken elevenes og lærernes faglige og sosiale miljø.

Trygge arbeidsplasser

Stjørdal skal være en by hvor bedrifter følger seg hjemme og et sted hvor næringslivets medarbeidere har lyst til å bosette seg og leve i. Stjørdal Høyre vil føre en næringspolitikk som fører til vekst, nye arbeidsplasser og nyskaping.

Byutvikling, bolyst og miljø

For å sikre bolyst i Stjørdal må vi legge til rette for boligbygging. Gjennom langsiktig tenking skal kommunen legge til rette for at folk skal kunne bosette seg der de vil.

En verdig alderdom

Stjørdal skal være en trygg og god kommune å bli gammel i. Mange eldre ønsker å bo i sitt eget hjem så lenge som mulig. Stjørdal Høyre ønsker at de som ønsker det, skal kunne bo hjemme. Høyre vil også satse på aktivitetstilbud for eldre.

Se vår politikk

Stjørdal

Trøndelag

Kontakt

Rune Larsen
Leder
Telefon: 90607164

Stephen Ørmen Johnsen
Fylkessekretær
Telefon: 92669958

Aktuelt

Stolthet og fordom

Stolthet og fordom

Stedsidentiteten vår – stoltheten over vårt eget og fordommene mot nabobygden – har ofte felt fornuftige kommunesammenslåinger.

Gi gass i veibyggingen

Gi gass i veibyggingen

Skal vi sikre konkurransekraften i Trøndelag, må vi bygge mer vei raskere. Dessverre har vi innrettet oss på en tungvint måte for å få...

Lykkelig som rik

Lykkelig som rik

Folk trives best i småkommuner, så hvorfor skal vi bry oss med kommunereformen? Om enn så politisk ukorrekt det kan virke, så er...

Våre folk