Kutt eller forsvarlig drift – tallenes tale

Toril Sandvik fra Ap ber i sitt innlegg i Stjørdalens Blad den 18. juli om dokumentasjon og tilbakemelding fra meg, med bakgrunn i et innlegg jeg hadde om Ap sin politikk.
Toril Sandvik forteller at Ap ønsker å innføre eiendomsskatt på verker og bruk, noe Ap har ønsket i mange år. Ap mener at Stjørdal kan få inn 16 millioner i året uten å innføre eiendomsskatt på bolig.

Årets budsjett for Stjørdal kommune er på 1 milliard og 35 millioner kr netto. I alle budsjettbehandlinger de siste 12 årene har Ap vært svært bekymret for Stjørdals økonomiske situasjon, og ment at det ikke ville gå lenge uten innføring av eiendomsskatt. Dette har ikke slått til.

I budsjettbehandlingen for 2004 den 11. desember 2003 foreslo Joar Håve fra Ap en gjennomgang av inntekter, herunder eiendomsskatt.

Den 20. desember 2007 foreslo Ingvild Kjerkol fra Ap å innføre eiendomsskatt på verker og bruk, uten å oppgi hva den ville innbringe.

I budsjettbehandlingen for 2009 den 2. desember 2008 foreslo Joar Håve fra Ap å innføre eiendomsskatt på verker og bruk, og legge det inn i salderingen av budsjettet for 2009 med 8,5 millioner kr med en helårsvirkning på 17 millioner.

Forbruk 2009 basert på eiendomsskatt: 17 millioner kr.

I desember 2011 foreslo Joar Håve fra Ap å innføre eiendomsskatt på verker og bruk og øvrige næringseiendommer. I matrisen til Ap la de inn det som en inntekt til forskjellige formål med 19,8 millioner kr hvert år i 2013, 2014 og 2015 – totalt nesten 60 millioner kr.

Forbruk hvert år i perioden 2013–2015 basert på eiendomsskatt: 19,8 millioner kroner, totalt for perioden 60 millioner kroner.

I økonomidebatten i desember 2013 foreslo Joar Håve fra Ap en matrise for årene 2013, 2014, 2015 og 2016, hver med et økt forbruk på 12 millioner kr. Inndekning: Innføring av eiendomsskatt på næringseiendommer f.o.m. 1. januar 2014 med 2 promille, deretter 4 promille. Antatt inntekt i hele perioden: 56 millioner kr.

Forbruk hvert år i perioden 2013–2016 basert på eiendomsskatt: 12 millioner kr, totalt for perioden 48 millioner kr.

Den 19. desember 2013 foreslo Joar Håve fra Ap å innføre eiendomsskatt på verker og bruk samt en matrise som viste inntekt av denne og reduserte fondsavsetninger i årene 2014, 2015, 2016 og 2017, med 26,6 millioner kr hvert år – totalt 106 millioner kr.

Forbruk hvert år i perioden 2014–2017 basert på eiendomsskatt og reduserte fondsavsetninger: 26,6 millioner kr, totalt for perioden 106 millioner kr.

Den 18. desember 2014 foreslo Rose Vinge fra Ap et økt forbruk i 2015 på kr. 13,15 millioner kr som skulle dekkes inn med eiendomsskatt på verker og bruk med virkning fra 2015.

Forbruk 2015 basert på eiendomsskatt – 13,15 millioner kr.

Flere forslag inneholder også redusert fondsavsetning og bruk av disposisjonsfond, det vil si å bruke av reserver. Om Ap får gjennomført sin ønskekonsert, går det ikke lang tid før det må innføres eiendomsskatt på boliger.
Har noen tenkt på hva det vil koste å taksere alle eiendommer og utstyr som skal være med å betale eiendomsskatten?

Verden er i endring, det er viktig å ta vare på det trygge og gode vi har i Stjørdal – trygge arbeidsplasser og sørge for å utvikle nye.

Adresseavisen
hadde en reportasje  i sommer hvor Kjeldstad Trelast i Selbu hadde blitt pålagt en årlig eiendomsskatt på 1,6 millioner kr av Ap-styrte Selbu kommune. Kjeldstad måtte sette alle investeringer på hold. De 1,6 millionene kunne ha vært brukt til å etablere eller i det minste trygge arbeidsplasser.

Det forundrer meg at Ap vil risikere arbeidsplasser ved å innføre eiendomsskatt.

Høyre og de borgerlige partiene har gjennom en årrekke tatt ansvar og forvaltet kommunens økonomi på en ansvarlig måte. Dette har vi klart i Stjørdal uten å påføre innbyggere og bedrifter nye skattebyrder.

Valget i høst står mellom et rødt kaos der regningen for manglende prioriteringer sendes Stjørdals bedrifter og innbyggere, eller et velprøvd alternativ som skritt for skritt gjør Stjørdal bedre.