Kutt eller forsvarlig drift?

Hvilken politikk Arbeiderpartiet og SV vil føre hvis de overtar makten i Stjørdal etter valget, er det ingen som vet.
Det eneste som nå er sikkert dersom Ap sammen med SV vinner valget, er at det blir innført eiendomsskatt. En usosial boligskatt som fører til at alt fra unge barnefamilier med mye gjeld, til minstepensjonister i gamle boliger, rammes hardt. Siden boligprisene dessuten stiger vil flere og flere måtte betale, og de vil måtte betale mer og mer. 

Små og store bedrifter vil årlig måtte betale eiendomsskatt på flere hundre tusen kroner, og noen må sågar betale eiendomsskatt i millionklassen, noe som vil gjøre byen mindre attraktiv for nyetableringer og føre til færre arbeidsplasser. Dette er alvorlig i en vanskelig tid for norsk økonomi og der næringslivet trenger de beste rammevilkårene kommunen kan gi.

I Ap-styrte Selbu har Kjeldstad Trelast satt alle investeringer på vent etter at de fikk en eiendomsskatt på 1,6 millioner i året. For Ap er det så enkelt – skattlegg bedriftene – de som sikrer Aps velgere arbeidsplasser. 
Innføres det eiendomsskatt på næring, vil mange trygge arbeidsplasser bli utrygge.

Høyre mener at det må være bedre for folk flest å gå på jobb å få lønn – ha en sikker og trygg arbeidsplass, som i tillegg til lønn skaper mye glede. 

Ap sier de ikke vil innføre eiendomsskatt – den usosiale boligskatten – på private, kun på bedrifter – det er knapt halve sannheten og  en kort stund. Det som vil skje er det samme som har skjedd i mange andre kommuner – når den første eiendomsskatten er oppbrukt, vil først satsen øke til den når toppen, deretter innføres det eiendomsskatt på boliger. For når vi venner oss til mer penger, øker forbruket – og behovet for enda mer penger øker. Det er Ap-styrte Trondheim et godt eksempel på – der har satsen blitt øket flere år på rad.

Ap i Stjørdal har hatt veldig mange populistiske forslag til økt bruk i økonomidebatten den tiden jeg har sittet i kommunestyret. Ap ønsker å øke i alle ender – når vi summerer ønskekonserten til Ap i senere år, havner vi på en årlig økning på mellom 110 og 120 millioner kroner. Da holder det ikke med eiendomsskatt på næring. 

Alle vi andre ønsker også å øke – vi er ikke den stygge ulven som vil holde igjen. Men vi mener at det er bedre med en god og sunn styring av økonomien enn unødig påførte kostnader for våre innbyggere, bare for å bli populær en kort periode.

Verden er i endring, det er viktig å ta vare på det trygge og gode vi har i Stjørdal. Det er sunt for kommunen å snu et par ganger på krona før den brukes. Jeg regner med at flere private hjem har sett at det å snu på krona noen ganger har vært lurt i familieøkonomi sammenheng og høyst sannsynlig gitt større glede enn fortvilelse.

Høyre er opptatt av å forvalte innbyggernes skattepenger slik at vi får mer ut av hver krone, fremfor å øke skattene. Høyre og de borgerlige partiene har gjennom en årrekke tatt ansvar og forvaltet kommunens økonomi på en ansvarlig måte. Dette har vi klart i Stjørdal uten å påføre innbyggere og bedrifter nye skattebyrder. 

Valget i høst står mellom et rødt kaos der regningen for manglende prioriteringer sendes Stjørdals bedrifter og innbyggere, eller et velprøvd alternativ som skritt for skritt gjør Stjørdal bedre.  Ap vil nok i valgkampen gi mer penger til det meste, men er det forsvarlig politikk?