Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Trondheim skal være en attraktiv by å bo i, vokse opp i, studere i, jobbe i og å bli gammel i. Norges fremtid skapes i Trondheim.

Se vår politikk

Aktuelt

Byutvikling på lag med byen

Trondheim har en tusenårig historie. Samtidig er byen helt i front i teknologisk utvikling, med kunnskapsmiljøer i verdensklasse. Høyre vil føre en politikk der hensynet til det historiske Trondheim, med kulturminner og tradisjon, avveies mot behovet for endring, modernisering, utbygging og fortetting.

En god start i livet

Trondheim kommune må være en tydelig skoleeier med klare forventninger og ambisjoner for skolene. Trondheimsskolen må ha som mål å skape muligheter for alle. Barnehage og skole er viktige arenaer for mestring, og for å bekjempe sosial ulikhet og utenforskap. Høyre mener tidlig innsats skal være den neste skolereformen

Livskvalitet og muligheter hele livet

I Trondheim skal vi oppleve trygghet for egen velferd og kunne leve godt hele livet. Velferds- og omsorgstjenester skal være tilpasset den enkelte bruker. Flest mulig skal hjelpes til aktivisering, utdanning og arbeid. Den enkeltes verdighet og selvstendighet skal ivaretas. Trondheim skal ha et mangfoldig offentlig velferdstilbud, slik at alle med ulike tjenestebehov kan leve et aktivt liv.

Trygg styring

Høyres økonomiske politikk skal være nøktern og realistisk, slik at vi unngår å belaste familier og arbeidsplasser med unødige skatteregninger. Smartere løsninger og mer effektiv drift er nødvendig for å sikre velferden når forventningene til omfang og kvalitet øker og utgiftene vokser mer enn inntektene.

Ingrid Skjøtskift - Gruppeleder, Trondheim

Ingrid Skjøtskift

Gruppeleder, Trondheim

Kontakt

Trondheim Høyre

Mari Holm Lønseth

Leder
Telefon 40000178

Renate Trøan Bjørshol

Fylkessekretær
Telefon 97156711

Send oss en e-post

Kalender

15 des

Juleavslutning

Sted:
Dato: 15. des 2020
Tid: 00:00
Se hele kalenderen

Våre folk