Aktuelt

Her kan du lese nyheter fra Trondheim Høyre.

Nominasjonen i Trondheim

Nominasjonen av kandidater til kommunevalget 2019 sparkes snart i gang. Vi vil ha en åpen nominasjonsprosess med bred involvering av medlemmene både i Klæbu og Trondheim. Her får du litt mer informasjon om hvordan prosessen blir lagt opp....

Politisk rådgiver/sekretær for Høyres bystyregruppe i Trondheim

Vil du bidra til å gi Høyre ekstra drahjelp frem mot valgkampen i 2019? Høyres bystyregruppe ansetter politisk rådgiver/sekretær i hel- eller deltidsstilling. Personen vi er ute etter vil jobbe tett sammen med Høyres politikere og gi en unik innsikt i lokalpolitiske prosesser og saker. ...

Programarbeidet er i gang!

Trondheim Høyre har started arbeidet med programmet som vi skal gå til valg på i 2019. Det blir en omfattende prosess hvor vi skal finne nye idéer og bedre løsninger for et Trondheim hvor Norges fremtid skapes.  Bli med du også!...

Olje ut av oljefondet

Trondheim Høyre vil selge unna olje- og gassaksjer fra Oljefondet. Trondheim Høyres årsmøte vedtok lørdag 25. november 2017 en resolusjon innsendt av Thomas Sakshaug....

Yngve Brox om Trondheimsbudsjettet 

I dag la rådmannen frem sitt forslag til kommunebudsjett for 2016. Høyres gruppeleder er kritisk til flere sider ved budsjettet, men nå skal Høyres nye bystyregruppe gå grundig gjennom budsjettet før vi fremmer vårt eget alternative forslag. Se Yngve Brox sine umiddelbare kommentarer til Adresseavisen her....

Hvem gjør hva for Høyre i Bystyret

Yngve Brox fortsetter som gruppeleder og får med seg Ingrid Skjøtskift i formannskapet de neste fire årene. Samtidig går Berit Tiller også inn som heltidspolitiker og med ledervervet i Finans- og Næringskomiteen som hovedoppgave. Rolf Jarle Brøske fortsetter som leder for Kontrollkomiteen mens Michael Momyr går på som nestleder i Byutviklingskomiteen. Øvrig komitefordeling finner du her....

En halv milliard kroner går tapt i sykefravær

- Vi kan ikke leve med at enkelte avdelinger i kommunen har et sykefravær opp mot 25 prosent, sier Høyres kommunalråd Ingrid Skjøtskift til Adresseavisen som en kommentar til at Høyre vil ta et krafttak for å bekjempe det høye sykefraværet i Trondheim kommune....

Høyre krever omstilling

Krav om omstilling preger partiets budsjettforslag. For 2016 flytter Høyre på i alt 50 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag, skriver Adresseavisen....

- Overveldende

- Dette var helt overveldende. Det er Høyres Kjetil Utne som sier dette i en kommentar til at over 300 Trondhjemmere møtte opp på Scandic Lerkendal for å delta i idedugnaden for flyktninger som han tok initiativet til i formannskapet for kort tid siden. - Kommunen greier ikke dette alene. Vi trenger dette engasjementet fra organisasjoner, arbeidsgivere og enkeltpersoner, mener han....

Inviterer til onsdagsvandringer

-          Det skal være helt uforpliktende og en anledning til å ta opp saker man er opptatt av. Høyres Kjetil Utne inviterer alle som ønsker det til å bli med på en vandring med start foran Rådhuset hver første onsdag i måneden kl 18. Vandringene er en anledning for å snakke om politiske saker eller hva som helst ellers man er opptatt av....

Knusende kritikk mot det rødgrønne prestisjeprosjektet

Prestisjeprosjektet de rødgrønne innførte på Dragvoll har gått fullstendig feil. Evalueringen  fra rådmannen er knusende, sier Høyres kommunalråd Ingrid Skjøtskift til Adresseavisen i en kommentar til rapporten som viser at det såkalte heltidsprosjektet er en fiasko....

- Terroren i Paris er et svik mot meg som muslim

Høyres bystyremedlem Ismail Muhyadin er opprørt over terroren i Paris. ”Ordet «islam» betyr fred og ordet «muslim» betyr en som gir fred. Slik blir terroren i Paris ikke bare et angrep på Frankrike og vestlig kultur, men også på oss som er muslimer," skriver han i et leserinnlegg i Adresseavisen som også følges opp redaksjonelt av avisa. Les hele leserinnlegget her....