Alternativt budsjett - Trondheim kommune

Trondheim Høyre, Venstre og Pensjonistparti har lagt frem felles alternativt budsjett.

Omstilling og valgfrihet er et hovedgrep for å sikre gode tilbud til de svakeste og tilbud med en sosial profil.

Noen av satsingene: Alle 1-åringer sikres barnehageplass, det blir gratis kjernetid i SFO for lavinntektsfamilier, og det skal satses mer på bo- og aktivitetstilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vi følger opp eldreplanen med økt grunnbemanning, vil videreføre Vistamar og vi satser mer på skole og kunnskap.

Les hele budsjettet her: