Yngve Brox om Trondheimsbudsjettet 

I dag la rådmannen frem sitt forslag til kommunebudsjett for 2016. Høyres gruppeleder er kritisk til flere sider ved budsjettet, men nå skal Høyres nye bystyregruppe gå grundig gjennom budsjettet før vi fremmer vårt eget alternative forslag. Se Yngve Brox sine umiddelbare kommentarer til Adresseavisen her.