Hvem gjør hva for Høyre i Bystyret

Yngve Brox fortsetter som gruppeleder og får med seg Ingrid Skjøtskift i formannskapet de neste fire årene. Samtidig går Berit Tiller også inn som heltidspolitiker og med ledervervet i Finans- og Næringskomiteen som hovedoppgave. Rolf Jarle Brøske fortsetter som leder for Kontrollkomiteen mens Michael Momyr går på som nestleder i Byutviklingskomiteen. Øvrig komitefordeling finner du her.

Gruppestyret

Yngve Brox, leder

Ingrid Skjøtskift, nestleder

Berit Tiller

Rolf Jarle Brøske

Michael Momyr

Henrik Kierulf

Gruppestyret innkaller øvrige fraksjonsledere ved behov.


Formannskapet:

Fast: Yngve Brox

Fast: Ingrid Skjøtskift

1.vara: Berit Tiller

2.vara: Michael Momyr

3.vara: Mari Holm Lønseth

4.vara: Nik Haugrønning


Finans- og næringskomiteen:

Berit Tiller (fast, leder)

Nik. Haugrønning (fast)

Mohamed Amin (fast)

Rune Presthus (vara)

Jens-Christian Hørløck (vara)

Urda Brende (vara)

Christian Lykke (vara)

Lise Andersen Wiseth (vara)


Byutviklingskomiteen

Michael Momyr (fast, nestleder)

Sindre Nilsskog (fast)

Tone Dorthe Sletten (vara)

Christianne Bauck-Larssen (vara)

Thomas Sakshaug (vara)

Gro Hovde Fiksdahl (vara)


Oppvekstkomiteen

Mari Holm Lønseth (fraksjonsleder, fast)

Terje Roll Danielsen (fast)

Olav Noteng (vara)

Børre Lien (vara)

Carina Anastasia Lorentzen Hepsø (vara)

Urda Brende (vara)


Helse- og velferdskomiteen

Åge Halvorsen (fraksjonsleder, fast)

Tone Dorthe Sletten (vara)

Gro Hovde Fiksdahl(vara)

Thomas Sakshaug (vara)


Kultur-, idretts- og friluftslivkomiteen

Stine Hostad (fraksjonsleder, fast)

Ismail Muhyadin (fast)

Kjetil Utne (vara)

Carina Anastasia Lorentzen Hepsø (vara)

Lise Andersen Wiseth (vara)

Olav Noteng (vara)


Kontrollkomiteen

Rolf Jarle Brøske (fast, leder)

Tone Stav (fast)

Michael Setsaas (vara)

Kent Ranum (vara)

Trond Nordseth (vara)

Gerd Wold (vara)


Lønns- og administrasjonsutvalg

Ingrid Skjøtskift (fast)

Berit Tiller (vara)

Yngve Brox (vara)


Klagenemnd:

Yngve Brox (fast)

Ingrid Skjøtskift (vara)

Berit Tiller (vara)


To representanter til fylkesmøtet i KS:

Yngve Brox (fast)

Ingrid Skjøtskift (fast)

Elin Marie Andreassen, FrP (vara)

Berit Tiller (vara)

Michael Momyr (vara)


Trøndelagsrådet:

Ingrid Skjøtskift (fast)

Elin Andreassen, FrP (vara)

Berit Tiller (vara)