Områderegulering av Overvik - Invitasjon til orienteringsmøte

Yngve Brox redegjør for arbeidet i forrige periode, inkludert arbeidet med kommuneplanens arealdel.
Bli med og diskuter byutvikling i områderegulering av Overvik
Saken om områderegulering av Overvik skal behandles i bystyret i høst. Rådmannens saksutredning og innstilling er ferdig, og ligger her. Denne skal via bygningsråd og byutviklingskomite, som innstiller til bystyret.

Det har vært adskillig diskusjon om denne saken i det siste, og byutviklingsfraksjonen inviterer derfor til møte om temaet. Møtet vil være åpent for Trondheim Høyres medlemmer.

Vi har invitert Yngve Brox til å redegjøre for arbeidet i forrige periode, inkludert arbeidet med kommuneplanens arealdel. Vi har også invitert Kolbjørn Selmer i Overvik Utvikling til å redegjøre for arbeidet med utbyggingen.

Vi inviterer derfor til et orienteringsmøte i Storsalen på Rådhuset onsdag 13. september klokken 1800 - 2000.