En halv milliard kroner går tapt i sykefravær

- Vi kan ikke leve med at enkelte avdelinger i kommunen har et sykefravær opp mot 25 prosent, sier Høyres kommunalråd Ingrid Skjøtskift til Adresseavisen som en kommentar til at Høyre vil ta et krafttak for å bekjempe det høye sykefraværet i Trondheim kommune.

- Arbeidet som er gjort til nå har vært for generelt og lite målrettet. Vi må ta tak i sykefraværet der problemet er størst. I vårt forslag til budsjett for neste år vil vi skape et krafttak mot fravær, høyere grunnbemanning i eldreomsorgen og sterke krav til ledelsen om å ta problemet på alvor, sier Høyres kommunalråd Ingrid Skjøtskift til Adresseavisen.

Tall fra rådmannen i Trondheim viser at kommunen har et beregnet produksjonstap på 500 millioner kroner i året på grunn av sykefravær. I gjennomsnitt lå fraværet i 2014 på 9,6 prosent. Innen helse- og velferdssektoren var fraværet på 12,3 prosent. I en rapport fra Dragvoll helse- og velferdssenter slår rådmannen fast at sykefraværet ved denne enheten så langt i 2015 er på hele 22 prosent.

- Vi ser enkelte enheter som har et fravær på over 20 prosent. Slik kan vi ikke ha det. Jeg lurer på hvordan det må være å arbeide på et sted der fraværet er så høyt, eller hvordan det er å være beboer på et sykehjem som har så stort fravær. Dette er en massiv utfordring for kommunen. Vi ser at tjenestene blir dårligere, arbeidsmiljøet blir rammet og dette koster oss mye i tapt produksjon og ekstrautgifter for å dekke merutgiftene. Nå må det tas tak i dette på øverste nivå i kommunen. Til nå har det vært dårlig fokus og for generelle løsninger, sier Skjøtskift.

Les mer om saken i Adresseavisen her.

- Vi kan ikke leve med at enkelte avdelinger i kommunen har et sykefravær opp mot 25 prosent. Innen helse- og velferd er tallene høye, og det er derfor naturlig at kommunaldirektøren for dette området å ta et direkte ansvar. Vi foreslår at bystyret ber rådmannen organisere arbeidet med fravær på en annen måte enn i dag, og komme tilbake med en plan for hvor ansvaret for å følge opp ute på avdelingene skal ligge. Om det kreves mer penger til dette, så er vi i Høyre villige til å bevilge nok penger, sier Ingrid Skjøtskift.

- Å rydde opp i en organisasjon er som å vaske en trapp. Man må begynne på toppen, sier Skjøtskift.