Her er Høyres kunnskapsmilliard

Slik vil Høyre gjøre trondheimsskolen til landets beste.

Høyres ambisjon er at trondheimsskolen skal bli Norges beste. Forutsetningene for å lykkes er til stede: Trondheim er en skoleby med gode pedagoger og med lange tradisjoner for lærerutdanning. Trondheim er Norges største hjernekraftverk med forsknings- og kunnskapsmiljøer i verdensklasse. Vi har forutsetningene for å gi våre barn Norges beste grunnskole.
Grunnskolen er likevel midt på treet i dag. Det er store forskjeller mellom skolene. Minst hver femte elev i 1.–3. klasse ligger under kritisk nivå i de grunnleggende ferdighetene. 15–25 % av barn og unge (jfr. Nordahl-utvalget) sliter så mye at de trenger en form for tilrettelegging i barnehage og skole.
Høyre vil heve ambisjonene og satse mer på kunnskap og innhold, og legger frem en langsiktig plan for de neste ti årene for investering i kunnskap. Høyres kunnskapsmilliard handler om å satse på det viktigste i skolen: Alle barn skal få oppleve kunnskap og mestring, et godt skolemiljø, god opplæring i de grunnleggende ferdighetene: lesing, skriving og regning. 
– Alle barn skal få muligheten til å oppleve mestring. Vi skal ha like høye ambisjoner for barna våre som de har for seg selv. Derfor er Høyres ambisjon at trondheimsskolen skal bli landets beste, sier Høyres ordførerkandidat Ingrid Skjøtskift.
Hun understreker at skolesatsingen er Høyres viktigste valgløfte.
– Investering i skole og kunnskap er satsing på fremtiden. Alle fortjener en god start i livet, alle skal kunne lese, skrive og regne når de går ut av trondheimsskolen etter 10 år, sier Høyres ordførerkandidat.
En milliard kroner til trondheimsskolen de neste ti årene innebærer at ambisjonsnivået heves med ca. 25 %, sammenlignet med dagens nivå.
– En stor del av satsingen vil gå til flere lærere. Det viktigste vi kan gjøre for elevene i trondheimsskolen er å satse på dyktige lærere. Flere lærere, sammen med tiltak for å utvikle kvalitet, innhold og skolemiljø, kan gjøre trondheimsskolen til landets beste, sier Ingrid Skjøtskift.
Dette foreslår Høyre innenfor kunnskapsmilliarden:
 • Tilby alle rektorer videreutdanning i skoleledelse.
 • Opprette en egen sommerskole før skolestart for minoritetsspråklige barn som sliter med språkutviklingen.
 • Opprette en «foreldreskole» hvor foreldrene til førsteklassinger blir kjent med hverandre og får en innføring i barnets læring.
 • Ansette minst én lærerspesialist på hver skole, og prioritere begynnerspesialister.
 • Sørge for at flere elever får individuelt tilpasset opplæring i ordinær undervisning, fremfor spesialundervisning.
 • Ansette flere yrkesgrupper i skolen, blant annet fraværsagenter og helsesykepleiere. Læreren skal få være lærer.
 • Fortsette etter- og videreutdanningsløftet av lærere.
 • Tilby sommerskole for alle elever som ønsker det.
 • Gjøre Trondheim til realfagskommune permanent.
 • Søke om å etablere realfagslinje på en videregående skole i Trondheim.
 • Forbedre skole-hjem-samarbeidet ved å gi kontaktlærere mer tid til å være kontaktlærer.
 • Gi mer ressurser til skoler som har utfordringer, uten at det går på bekostning av de øvrige skolenes økonomi.
 • Innføre flere anti-mobbeprogram. Mobberen skal bytte skole om nødvendig.
 • Innføre klare digitale kjøreregler i skolen, blant annet mobilforbud, med mindre det brukes i undervisningen.
 • Klare kriterier for krav og kvalitet i SFO.