Hornemansgården skal være de eldres eget hus

Hornemansgården ble gitt som honnørgave til byens eldre ved byjubileet i 1997. Man tar ikke tilbake gaver!

Hornemansgården er en suksess som eldres hus. Byens eldre står selv for driften. Det skaper eierskap, involvering og samhold. Byen vår består av mange små fellesskap, ett av dem er Hornemansgården. Disse fellesskapene skal vi ta vare på.

Høyre har flere ganger de siste to årene fremmet forslag om at Hornemansgården fortsatt skal drives av de eldre selv, men er blitt nedstemt. Ap og flertallet la driften ut på anbud i juni 2018. Det stemte Høyre imot.

Det finnes ingen EU-regel som sier at frivilligheten skal på anbud. Høyre mener kommunen må finne en løsning sammen med pensjonistlagene for å drive videre, innenfor lover og regler.

Nå vil Ap at kommunen skal ta over. Frivilligheten settes til side, og blir styrt fra kommunale kontorer.

Med Høyre skal pensjonistene få fortsette å drive Hornemansgården.