Høyre krever omstilling

Trondheim Høyres tre øvrste kandidater

Krav om omstilling preger partiets budsjettforslag. For 2016 flytter Høyre på i alt 50 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag, skriver Adresseavisen.

- Trondheim vokser raskt, og det er viktig at vi i dag kommer opp med langsiktige løsninger som kan skape oss et handlingsrom i fremtiden. I 2018 vil antallet elever i grunnskolen begynne å stige, fra 2021 vil gruppen mellom 80 og 89 år være den aldersgruppen som vokser raskest i denne byen. Andelen innbyggere i arbeidsdyktig alder vil bli redusert i årene som kommer, sier høyretoppene Yngve Brox, Ingrid Skjøtskift og Berit Tiller til Adresseavisen.

De legger vekt på at Trondheim kommune må iverksette nye løsninger for å møte utfordringene Trondheim står overfor. - I de siste årene har utviklingen gått i feil retning. Det politiske flertallet har et kritisk og avvisende holdning til samarbeid med private og frivillige. Det har svekket mangfoldet og handlingsrommet. Høyre ønsker at flere enn fagbevegelsen skal være med på å bidra til utviklingen av byen vår. Alt må ikke skje i kommunal regi, sier Høyres gruppeleder Yngve Brox.

Partiet legger opp til kamp mot sykefravær ved å styrke ledelsen i kommunen, prøve ut alternative turnuser og øke grunnbemanningen. I skolen skal skolehelsetjenesten styrkes, det skal jobbes med planer for å innføre kontinuerlig barnehageopptak og utbygging av skoler og andre kommunale enheter skal i større grad skje gjennom samarbeid med private aktører. Stillinger i kommunen som blir ledige skal ikke i samme grad som i dag erstattes med nye personer og flere kommunale tjenester skal ut på anbud.

Eldreomsorgen er Høyres hovedsatsing. 18 millioner kroner satses på økt grunnbemanning. Det er nesten dobbelt så mye som sentrum-venstre-partiene.

- Dette er ett av de viktigste tiltakene for å bedre kvaliteten på eldreomsorgen. Rådmannen har allerede lagt inn 110 nye stillinger de neste fire årene, men Høyre vil inn med enda mer penger. I 2016 har vi lagt inn 18 millioner – som vil gi om lag 27 nye årsverk. I 2018 skal dette trappes opp til 78 millioner. Vår plan er at denne opptrappingen skal fortsette hele fireårsperioden. Økt grunnbemanning vil hjelpe på kvaliteten, skape lavere sykefravær og bedre arbeidsmiljø for den ansatte, sier Yngve Brox til Adresseavisen.

Her finner du Trondheim Høyres budsjettforslag i sin helhet.